หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

1a 1นพ.จักรกริช โง้วศิริ


สปสช.เผย 'วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี' มีจำกัด 4.2 ล้านโดส แนะ 7 กลุ่มเสี่ยง รีบฉีดก่อนหมด

      ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฟรี แล้วกว่า 6.1 หมื่นคน ผู้สุงอายุ 65 ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มฉีดวัคซีนมากสุด 2.1 หมื่นคน กทม.เป็นจังหวัดที่ฉีดสุดสูง 2.1 หมื่นคน สปสช.ชวนกลุ่มเป้าหมายรับการฉีดวัคซีนโดยเร็วที่หน่วยบริการบัตรทองใกล้บ้าน ช่วยลดความเสี่ยงเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิต ย้ำวัคซีนมีจำนวนจำกัด 4.2 ล้านโดส ครอบคลุมเพียงร้อยละ 36 ของกลุ่มเป้าหมาย

      นพ.จักรกริช โง้วศิริ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า ตามที่ สปสช. ได้ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในปี 2565 จำนวน 4.2 ล้านโดส สิทธิประโยชน์ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมเร่งรณรงค์การฉีดที่มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม -31 สิงหาคม 2565 เน้นฉีดให้กับประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล เพื่อลดอัตราเจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้หวัดใหญ่

      ทั้งนี้ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ ในปีนี้ เป็นการให้บริการในรูปแบบ Walk in คือใครมาก่อนมีสิทธิได้รับบริการก่อน (First come – Frist serve) โดยเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการ ก่อนยกเว้นกรุงเทพมหานครที่ยังคงระบบเปิดให้จองฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ล่วงหน้า ด้วยการลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตัง’เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยเป็นความร่วมมือกับธนาคารกรุงไทย

     นพ.จักรกริช กล่าวว่า จากข้อมูลการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ผ่านระบบ Dashboard ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 มีประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงเข้าบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ แล้วจำนวน 61,413 คน ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไปมากที่สุดจำนวน 39,899 คน รองลงมาเป็นกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 35,307 คน ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียจำนวน 1,471 คน และผู้ป่วยโรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) จำนวน 1,190 คน

        เมื่อดูข้อมูลรายจังหวัด พบว่า 5 จังหวัดแรกที่มีการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ สูงสุด ดังนี้ กรุงเทพมหานคร มีจำนวนการฉีดวัคซีนฯ มากที่สุดจำนวน 21,932 คน รองลงมา คือ ชลบุรี จำนวน 2,727 คน นนทบุรี จำนวน 2,695 คน สุพรรณบุรี จำนวน 1,897 คน และสมุทรปราการ จำนวน 1,754 คน

        ส่วน 5 อันดับแรกหน่วยบริการที่มีการฉีดวัคซีนสูงสุด คือ รพ.ศิริราช จำนวน 1,420 คน รองลงมา รพ.พระนารายณ์มหาราช จ.ลพบุรี จำนวน 1,176 คน รพ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี จำนวน 961 คน รพ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี จำนวน 820 คน และ รพ.ระนอง จำนวน 778 คน

      นพ.จักรกริช กล่าวย้ำว่า ปี 2565 มีประชากรที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยงจำนวน 11,555,334 คน ซึ่งวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฯ ที่ สปสช.จัดสรรเพื่อให้บริการมีจำนวน 4.2 ล้านโดส หรืออยู่ที่ร้อยละ 36.35 ของกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น ดังนั้นขอให้

      ประชาชนที่อยู่ใน 7 กลุ่มเสี่ยง รีบเข้ารับการฉีดวัคซีนฯ ได้ที่หน่วยบริการหรือสถานพยาบาลใกล้บ้าน หรืออาจโทรสอบถามกับหน่วยบริการก่อน ทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยจากภาวะโรคที่รุนแรงหรือเสียชีวิตหากติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ พร้อมขอความร่วมมือหน่วยบริการในการร่วมให้บริการฉีดวัคซีนฯ ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายด้วย

       สำหรับ ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยง ในการรับบริการวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ฯ  ได้แก่ 1) หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป (ให้บริการตลอดทั้งปี) 2) เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 2 ปีทุกคน 3) ผู้มีโรคเรื้อรัง ดังนี้ ปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจ หลอดเลือดสมอง ไตวาย ผู้ป่วยมะเร็งที่อยู่ระหว่างการได้รับเคมีบำบัด และเบาหวาน 4) บุคคลที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป 5) โรคธาลัสซีเมียและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อ HIV ที่มีอาการ) 6) โรคอ้วน (น้ำหนัก> 100 กิโลกรัม หรือ BMI > 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร) และ7) ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้          

      ทั้งนี้ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วน สปสช. 1330 หรือช่องทางระบบออนไลน์ทั้งไลน์ สปสช. ไลน์ไอดี @nhso หรือคลิก https://lin.ee/zzn3pU6 และ Facebook : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ https://www.facebook.com/NHSO.Thailand

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!