หมวดหมู่: การแพทย์-สธ

1a ธงชัย กีรติหัตถยากร


สธ. เผย สำนักงบฯ อนุมัติงบกลางจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยโควิด ต.ค.-ธ.ค. 2564 แล้ว

    รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผย สำนักงบประมาณอนุมัติค่าตอบแทนเสี่ยงภัยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ช่วง ตุลาคม-ธันวาคม 2564 แล้ว โดยเป็นงบกลางจำนวน 7,777 ล้านบาท กำลังเร่งจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า ส่วนรอบมกราคม-มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลในพื้นที่เพื่อเสนอต่อไป ย้ำนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสื่อสารทำความเข้าใจกับบุคลากร และเมื่อได้รับจัดสรรแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป

      นายแพทย์ธงชัย กีรติหัตถยากร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีข้อสงสัยเรื่องบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานโควิด 19 ในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 ยังไม่ได้รับค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 อนุมัติงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยผู้ปฏิบัติงานโควิด 19 ช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 รวมถึงงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานพยาบาล งบยารักษา และงบค่ารักษาคนไร้สิทธิ์

    ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ส่งเรื่องไปยังสำนักงบประมาณแล้วและมีการติดตามสอบถามเป็นระยะ ล่าสุดได้รับหนังสือแจ้งจากสำนักงบประมาณแล้วว่า ได้พิจารณาและอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 จำนวน 7,777 ล้านบาท โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างการจัดสรรลงพื้นที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จไม่เกินต้นสัปดาห์หน้า

     “ส่วนงบค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและงบฉีดวัคซีนโควิด 19 นอกสถานที่ของช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2565 อยู่ระหว่างให้แต่ละจังหวัดรวบรวมข้อมูลหลักฐานการปฏิบัติงานส่งส่วนกลางเพื่อนำเสนอสำนักงบประมาณในงวดต่อไป ยืนยันว่าบุคลากรผู้ปฏิบัติงานจะได้เงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยและค่าฉีดวัคซีนนอกสถานที่อย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องรอการอนุมัติเบิกจ่ายตามขั้นตอนงบประมาณ ซึ่งได้สื่อสารกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุกแห่งให้ทำความเข้าใจกับบุคลากรในสังกัด และเมื่อได้รับการจัดสรรงบแล้วให้เร่งเบิกจ่ายให้บุคลากรต่อไป”นายแพทย์ธงชัยกล่าว

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!