หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1a 1ทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์


ก.อุตฯ ขานรับ BCG จัดอบรม 7 หน่วยงานภายใน เริ่มต้นรีไซเคิลกระดาษ!

      นายทาวัน ทวีถาวรสวัสดิ์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมรักษาราชการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าร่วมเป็นบุคลากรภาครัฐจาก 7 กรมในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม จำนวน 50 คน

       โดยมี คุณสุนทร ยงค์วิบูลศิริ ผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) คุณจารุภา อุ่นจางวาง รักษาการผู้อำนวยการกองตรวจราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมด้วย ณ ห้องประชุม 509 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมทั้งได้อบรมอิเล็กทรอนิกส์ ทางโปรแกรม Zoom Meeting มีผู้เข้าร่วม จำนวนกว่า 150 คนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ

      กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งใน 'โครงการ 80 ปีกระทรวงอุตสาหกรรม 8,000 กิโลกรัม รีไซเคิลสู่สังคม'ซึ่งปัจจุบัน กรมต่างๆ ในสังกัดได้รวมกระดาษใช้งานแล้วส่งเข้าโครงการฯ ปริมาณกว่า 6,657 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 83 ของเป้าหมาย ภายในเดือนกรกฎาคมนี้จะนำกระดาษไปรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมอบให้แก่ องค์กรสาธารณกุศล ต่อไป

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!