หมวดหมู่: ท่องเที่ยว

1A1โฮจิมินห์


จังหวัดนครพนมสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-เวียดนาม จัดงานรำลึก 132 ปี วันคล้ายวันเกิดประธานโฮจิมินห์

     นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วย นายฟาน จี๊ ทัญ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำประเทศไทย และ นายจู ดึ๊ก สุง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น ร่วมกันวางช่อดอกไม้แสดงความเคารพรูปหล่อประธานโฮจิมินห์ ณ อนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์

       จากนั้นได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานรำลึก 132 ปี วันคล้ายวันเกิดท่านประธานโฮจิมินห์ และความสัมพันธ์มิตรภาพไทย - เวียดนาม ประจำปี 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์หมู่บ้านมิตรภาพไทย-เวียดนาม จังหวัดนครพนม โดยอำเภอเมืองนครพนม ร่วมกับ สมาคมชาวเวียดนามแห่งประเทศไทย สมาคมมิตรภาพไทย – เวียดนามแห่งประเทศไทย และประชาชนในพื้นที่จัดขึ้น เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชาวจังหวัดนครพนม ประเทศไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ที่มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน

       ทั้งด้านการค้า การลงทุน การเมืองการปกครอง และการต่างประเทศ อีกทั้งเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ สร้างกุศล เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ด้วยการร่วมกันมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้ในพื้นที่ ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และมีอนาคตที่ดี

     โดยจังหวัดนครพนมเป็นหนึ่งในหลายๆ พื้นที่ ที่คนเวียดนามได้อพยพเข้ามาอยู่อาศัยโดยเฉพาะบริเวณบ้านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม ที่ครั้งหนึ่งระหว่างปี พ.ศ. 2466 – 2474 ประธานโฮจิมินห์ ผู้นำชาวเวียดนามได้มาพำนักและใช้เป็นฐานที่มั่นในการวางแผน กอบกู้ชาติจนประสบความสำเร็จ และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเวียดนามให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

     ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของจังหวัดนครพนม และสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึก รัฐบาลไทยและรัฐบาลเวียดนามจึงได้มีโครงการหมู่บ้านมิตรภาพไทย – เวียดนามขึ้น ในพื้นที่บ้านนาจอก เมื่อปี 2547 และได้มีการก่อสร้างอนุสรณ์สถานประธานโฮจิมินห์ขึ้นมา

    เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศึกษาวัฒนธรรมและมิตรภาพไทยเวียดนาม ที่มีการรวบรวมประวัติความเป็นมาของประธานโฮจิมินห์ ซึ่งถือเป็นบุคคลตัวอย่าง เป็นผู้ที่มีความรักชาติ พยามที่จะกอบกู้เอกราชคืนให้ชาวเวียดนามในยุคสงครามอินโดจีนจนประสบความสำเร็จ ให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาและเยี่ยมชม

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!