หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

1541 Thailand SME Scale Up


ปฏิรูประบบเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อลดมลพิษพลาสติก

          โครงการ Thailand SME Scale Up Program for Plastics Circularity เกิดจากความร่วมมือของ เดอะ อินคิวเบชัน เน็ตเวิร์ค (The Incubation Network) และ 2 พันธมิตร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ บริษัท วีเอเบิ้ลทู จำกัด โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือ SMEs ไทยในกลุ่มธุรกิจ การบริหารจัดการขยะพลาสติก การจัดเก็บ คัดแยก และพลาสติกรีไซเคิล รวมถึงธุรกิจการนำพลาสติกกลับมา แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆ (Upcycled) ให้สามารถต่อยอดและขยายธุรกิจได้ในอนาคต

          โดยโครงการ Thailand SME Scale Up Program for Plastics Circularity นี้ ได้ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการด้านขยะพลาสติกโดยเฉพาะ โดยมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อน SMEs ในประเทศไทย ให้เกิดการขยายตัวและเติบโตทางธุรกิจอย่างรวดเร็วด้วยแนวทางที่ครอบคลุมและยั่งยืน 

          กับหลักสูตรอบรมที่ออกแบบสำหรับผู้ประกอบการไทยในอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะเพื่อขยายขีดความสามารถของผู้ประกอบการในการลดปัญหาขยะพลาสติก และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เดินหน้าสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

          Step 1: Online Workshop 

          ครั้งที่ 1 โมเดลธุรกิจหมุนเวียนพลาสติกเพื่อการเติบโตและยั่งยืน: หลักสูตรที่ออกแบบมาสำหรับบริหารจัดการกิจการของคุณ เพื่อกำหนดองค์ประกอบของแผนธุรกิจ วิเคราะห์ศักยภาพเพื่อกำหนดเป้าหมายสำหรับการขยายธุรกิจในอนาคต

          ครั้งที่ 2 การเข้าถึงแหล่งเงินทุนของธุรกิจพลาสติกหมุนเวียน: การค้นหาแหล่งเงินทุน สำหรับธุรกิจในอุตสาหกรรมขยะพลาสติกโดยเฉพาะ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนที่จะสนับสนุนและเอื้อประโยชน์ต่อการเติบโตทางธุรกิจที่ยั่งยืน

          ครั้งที่ 3 การเตรียมตัวสำหรับ Pitch Deck และเทคนิคการนำเสนอแผนธุรกิจ: เตรียมตัวกับการนำเสนอแผนธุรกิจ พร้อมคำอธิบายเกี่ยวกับ the pitch deck anatomy ที่จะช่วยให้คุณนำเสนอธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

 

BANPU 720x100

sme 720x100

 

          Step 2: Online Pitching 

          นำเสนอไอเดียทางธุรกิจเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนชั้นนำ แผนการเติบโตอย่างยั่งยืน เครือข่ายคู่ค้า และทีมที่ปรึกษามืออาชีพที่จะพาธุรกิจของคุณเติบโตไปอีกระดับ รวมถึงโอกาสในการเข้าร่วม Private Executive Support program กับ The Incubation Network ทีมที่ทำคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรกจะได้รับเงินรางวัลสนับสนุนการทำธุรกิจ ดังนี้

          - รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลจำนวน 120,000 บาท

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับเงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท

          - รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับเงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

          นอกจากนี้ยังมีการคัดเลือกผู้ที่สำหรับผู้ที่ไอเดียทางธุรกิจน่าสนใจเพื่อเข้าสู่ Phase 2 โดยจะได้รับสิทธิพิเศษมากมาย อาทิ

          - เงินสนับสนุน รวมมูลค่ากว่า 3,000,000 บาท

          - แผนพัฒนาธุรกิจ Workshops การเข้าถึงทรัพยากร และการสนับสนุน 1:1 จากมืออาชีพ

          - รับคำปรึกษาและสร้างเครือข่าย เพื่อเติบโตอย่างก้าวกระโดดกับพันธมิตรทางกลยุทธ์และทีมที่ปรึกษา

 

          สิทธิประโยชน์

          • การฝึกอบรม

          • การเข้าถึงทรัพยากร

          • การสนับสนุนจากที่ผู้เชี่ยวชาญแบบตัวต่อตัวขณะเข้าร่วมโครงการ

          • ที่ปรึกษามืออาชีพที่จะช่วยวางกลยุทธธุรกิจ

          • การสร้างเครือข่ายกับคู่ค้าระหว่างประเทศ

          เปิดรับสมัครแล้ว! ตั้งแต่วันนี้ – 9 ..65 : https://forms.gle/12ooThDmnooFnWcKA

 

ข้อมูลเพิ่มเติม: https://thailandplasticscaleup.com/

 

A1541

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

QIC 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!