หมวดหมู่: CSR

1538 CPF


เครือซีพี เดินหน้าส่งมอบยาฟ้าทะลายโจร 150,000 แคปซูล แก่พ่อเมืองเชียงราย

เร่งแจกจ่ายประชาชน ฟื้นฟูผู้ป่วยโควิดฯ สร้างภูมิคุ้มกันต้านโอมิครอน

          เครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) เดินหน้าร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปีสนับสนุนภารกิจมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง ตามเจตนารมณ์ ของนายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานอาวุโส เครือซีพี ในโครงการซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจรร่วมสนับสนุนทุกภาคีเครือข่าย และหน่วยงาน ป้องกันผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 กลายพันธุ์ชนิดใหม่ หรือโอมิครอนที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น เร่งมอบยาทะลายโจรต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแก่คนไทย

          ล่าสุด นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงราย รับมอบยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจำนวน 150,000 แคปซูล หรือ 2,000 กระปุก จากเครือซีพี เพื่อส่งมอบให้ผู้เกี่ยวข้องนำไปจัดสรรและส่งต่อแก่ชุมชนในพื้นที่ต่อไป โดยมี นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือซีพี และผู้ช่วยบริหาร สำนักประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เป็นผู้แทนมอบ ศาลากลางจังหวัด

          นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พื้นที่ .เชียงราย เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โคโรนาไวรัสอย่างใกล้ชิด พร้อมยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในสถานที่ราชการและหน่วยงานของรัฐ ตามคำสั่งศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงราย (ศปก.ทน.ชร) พร้อมเน้นย้ำให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ลดการจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดในครั้งนี้ อาจมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และยังคงมีคนบางกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงการรักษาหรือยาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้

 

sme 720x100

QIC 720x100

 

          “ในนามตัวแทนชาวเชียงราย รู้สึกขอบคุณเครือซีพี ที่เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงสมุนไพรไทย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เพราะช่วงวิกฤติที่ผ่านมาฟ้าทะลายโจรหายาก และขาดตลาดเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงฟ้าทะลายโจรได้อย่างเต็มที่ ครั้งนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนอย่างยิ่ง ที่ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากยาสมุนไพรไทยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าว

          ทางด้าน นายจอมกิตติ ศิริกุล กล่าวว่า โครงการนี้ เป็นนโยบายของท่านประธานอาวุโสเครือซีพี ธนินท์ เจียรวนนท์ ภายใต้แนวคิดร้อยเรียงความดี ซีพี 100 ปีที่ต้องการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงยาสมุนไพรไทย เพื่อใช้เสริมภูมิคุ้มกันแก่ร่างกาย พร้อมใช้เป็นทางเลือกในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ในช่วงเริ่มต้นที่มีอาการเล็กน้อย ร่วมกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบัน โดยครั้งนี้ ซีพี เดินหน้าผนึกกำลังกับกลุ่มธุรกิจในเครือฯ อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ซีพีเอฟ, บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน) CP All พร้อมทั้งภาคีเครือข่าย นำสมุนไพรฟ้าทะลายโจรแทนความห่วงใย ส่งมอบถึงมือพี่น้องชาวเชียงราย

          ทั้งนี้ เครือซีพีดำเนินการปลูกต้นฟ้าทะลายโจรบนที่ดิน 100 ไร่ใน .สระบุรี และเก็บเกี่ยวเพื่อนำมาผลิตยาฟ้าทะลายโจร 30 ล้านแคปซูล แจกจ่ายฟรีแก่ประชาชน เพราะฟ้าทะลายโจรมีสรรพคุณช่วยป้องกันไข้หวัดสร้างภูมิคุ้มกัน โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งการบรรจุแคปซูลยังได้รับรองมาตรฐานจาก GMP PIC/S ซึ่งเป็นมาตรฐานสำคัญของโรงงานผลิตยา และดำเนินการผลิตตามพ...ยาสมุนไพร ผ่านการรับรองการขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาที่มีข้อกำหนดด้านปริมาณสารสำคัญ แอนโดรกราโฟไลด์ (andrographolide) ในวัตถุดิบอย่างเคร่งครัด

 

A1538

 Click Donate Support Web

EXIM One 720x90 C JGC 720x100TU720x100

BANPU 720x100

ais 720x100NHA720x100

เจนเนอราลี่

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!