หมวดหมู่: ข่าวสังคม

4522 SET CISA


ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

          ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA (Certified Investment and Securities Analyst) ภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่ออำนวยความสะดวก ลดภาระค่าใช้จ่าย และขยายโอกาสการเข้าสู่วิชาชีพด้านการวิเคราะห์การลงทุนให้แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี รศ. ดร. เพ็ญศรี เจริญวานิช คณบดีคณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ผศ. สุธาสินี สุวรรณภักดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การลงทุน คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ศิริพงษ์ ไพศาลคงทวี ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบวิชาชีพ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้ ศูนย์ทดสอบหลักสูตร CISA จ.ขอนแก่น เป็นศูนย์ทดสอบภูมิภาคแห่งแรก โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเปิดให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคภายในปีนี้ ผู้สนใจดูข้อมูลได้ที่ www.set.or.th/cisa

 

 

4522

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!