หมวดหมู่: ข่าวสังคม

111138 อพท


เยี่ยมชมบูธ

          พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการประตูเชื่อมสุข สะพานเชื่อมใจ เพราะพระบริบาล (ครั้งที่ 3/2565)” พร้อมเยี่ยมชมบูธองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยมี ดร.ชูวิทย์ มิตรชอบ รองผู้อำนวยการ อพท. ซึ่งได้รับมอบหมายจากนาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. ให้การต้อนรับ พร้อมรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับ 6 ชุมชนในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ในฐานะประธานคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้โครงการ OUR Khung Bangkachao ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

A111138

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!