หมวดหมู่: พาณิชย์

1AAGIกล้วยหอม


พาณิชย์ ขึ้นทะเบียน GI ใหม่'กล้วยหอมทองละแม'ของดีจังหวัดชุมพร

     พาณิชย์ ประกาศขึ้นทะเบียน GI สินค้ารายการใหม่’กล้วยหอมทองละแม’ ของดีจังหวัดชุมพร เป็นรายการที่ 5 ของจังหวัด เผยสามารถช่วยสร้างรายได้ให้ชุมชนกว่า 6 ล้านบาทต่อปี และยังเป็นที่ต้องการของตลาดญี่ปุ่น

      นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) สินค้า ‘กล้วยหอมทองละแม’ จากอำเภอละแม จังหวัดชุมพร เป็นสินค้า GI รายการที่ 5 ของจังหวัด โดยจังหวัดชุมพรมีสินค้า GI มากที่สุดของภาคใต้ ได้แก่ กล้วยเล็บมือนางชุมพร ข้าวเหลืองปะทิวชุมพร กาแฟเขาทะลุชุมพร กาแฟถ้ำสิงห์ชุมพร และกล้วยหอมทองละแม ซึ่งเป็นสินค้า GI ตัวล่าสุด ทำให้ปัจจุบันกรมทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นทะเบียนสินค้า GI แล้วทั้งหมด 164 รายการ ครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ

       สำหรับ ลักษณะเฉพาะโดดเด่นของกล้วยหอมละแม เมื่อสุกจะมีน้ำในผลน้อย รสชาติหวานหอม อมเปรี้ยวเล็กน้อย มีผลขนาดกลางถึงใหญ่ เนื้อแน่น หน้าตัดเหลี่ยม ขั้วเหนียว เป็นสินค้าเกษตรของไทยที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคในประเทศญี่ปุ่น โดยสร้างรายได้ให้กับชุมชนอำเภอละแมกว่า 6 ล้านบาทต่อปี

     “ด้วยความเข้มแข็งของเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร รวมทั้งหน่วยงานในพื้นที่ของจังหวัด ที่เห็นความสำคัญของการขึ้นทะเบียน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน จนนำมาสู่การขึ้นทะเบียน GI อย่างต่อเนื่องของจังหวัดชุมพร ได้ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ ถือเป็นอีกจังหวัดต้นแบบที่นำสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI เป็นเครื่องมือสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้กับท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม”นายสินิตย์กล่าว

      ทั้งนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ยังคงเดินหน้าประกาศขึ้นทะเบียน GI อย่างต่อเนื่อง เพราะ GI เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างความเชื่อมั่นในแหล่งต้นกำเนิดให้กับสินค้าชุมชนท้องถิ่น ช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและชุมชนด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ผลิตได้ในพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่น โดยเกษตรกรหรือชุมชนท้องถิ่นใด สนใจนำสินค้าชุมชนมาขึ้นทะเบียน GI สามารถขอรับคำปรึกษาเพื่อยื่นคำขอขึ้นทะเบียน GI ได้ที่ศูนย์บริการประชาชน ชั้น 3 กรมทรัพย์สินทางปัญญา หรือสายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร 1368

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!