หมวดหมู่: SME

1aTCG


บสย. จัดประชุมพนักงานทุกระดับ The 3rd Town Hall Meeting 2022 : TCG GO FAST

       นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานจัดงานประชุม The 3rd Town Hall Meeting 2022’ เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้คอนเซ็ปต์ TCG GO FAST ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคง’พร้อมประกาศผลดำเนินงานการค้ำประกันสินเชื่อในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.- ส.ค. 2565) มียอดค้ำประกันรวมทั้งสิ้น 116,289 ล้านบาท สามารถช่วยเหลือผู้ประกอบการ 74,391 ราย และอนุมัติหนังสือค้ำประกัน (LG) 77,547 ฉบับ ส่วนเป้าหมายตลอดทั้งปี บสย. ตั้งเป้าการค้ำประกันสินเชื่อไว้ที่ 1.74 แสนล้านบาท  

       นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูง บสย. ยังตอกย้ำภารกิจในช่วงที่เหลือของปีนี้ว่า จะต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในทุกภาคส่วนอย่างเข้มข้น ภายใต้ 2 บทบาทหลักคือ 1. การเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน โดยมี บสย. F.A. Center เป็นศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงินให้กับผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาปรึกษา ปรับแผนธุรกิจ การปรับโครงสร้างหนี้ และที่สำคัญนอกจากการอบรมให้ความรู้และการให้คำปรึกษาแล้ว จะต้องนำพา SMEs ไปสู่เป้าหมายการขอสินเชื่อ พร้อมติดตามผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอนาคต เพราะการทำให้ SMEs ได้สินเชื่อจะช่วยต่อยอดให้กับผู้ประกอบการไปต่อได้ และสามารถยืนหยัดได้อย่างเข้มแข็ง และบทบาทที่ 2. การช่วยเหลือลูกหนี้ของ บสย.เพื่อช่วยการแก้หนี้ของลูกหนี้ได้อย่างยั่งยืน ภายใต้มาตรการ บสย. พร้อมช่วย ผ่านช่องทางต่างๆ   

      สำหรับ การจัดประชุม The 3rd Town Hall Meeting 2022 มีพนักงาน บสย. เข้าร่วมกว่า 300 คน ในรูปแบบผสมผสาน Hybrid Meeting โดยถ่ายทอดสดผ่านระบบ Live Streaming ณ ห้องประชุม ชั้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!