หมวดหมู่: พาณิชย์

91139 Wonders of Thai Jewery


กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดตัวแคมเปญ ‘Wonders of Thai Jewels’ ส่งเสริมภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยสู่สากล

          กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดตัวแคมเปญสร้าง ภาพลักษณ์อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ภายใต้แนวคิด “Wonders of Thai Jewels: มหัศจรรย์อัญมณีและเครื่องประดับไทยผ่านการนำเสนอจุดเด่นของอุตสาหกรรม ซึ่งมีที่มาจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมที่หล่อหลอมให้ช่างฝีมือไทยมีทักษะ ความเชี่ยวชาญและความประณีต ในการรังสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ของนักออกแบบ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่เป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบชั้นเลิศ แคมเปญครั้งนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย (Country Image) ให้เป็นที่จดจำในฐานะผู้ผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ รวมทั้งยกระดับภาพลักษณ์ของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยให้อยู่ชั้นแนวหน้าในระดับสากล

          นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่าอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมส่งออกที่สำคัญที่สุดของประเทศ จัดเป็นสินค้าส่งออกใน 10 อันดับแรกของสินค้าส่งออกรวมของไทย สามารถทำรายได้เกือบ 2 แสนล้านบาท ในปี 2564 และเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานในห่วงโซ่อุปทานสูงถึงกว่า 664,000 คน โดยรัฐบาลมีนโนยบายผลักดันให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของโลก ด้วยศักยภาพของประเทศไทยที่มีสินค้าครอบคลุมทั้งห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ำจนปลายน้ำ และความเป็นผู้นำด้านการส่งออกสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับมานานหลายทศวรรษ รวมทั้งบุคลากรของไทยที่มีทักษะฝีมือขั้นสูงและความเชี่ยวชาญในการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับคุณภาพที่ไม่เหมือนใคร ประกอบกับความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตและขนส่ง และความพร้อมด้านวัตถุดิบคุณภาพ ทำให้แบรนด์ใหญ่ระดับโลกหลายแบรนด์ได้เลือกให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้ามานานหลายทศวรรษ

 

91139 Gold Jewelry by Iris Gold

 

          การสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับถือเป็นศิลปะขั้นสูงแขนงหนึ่ง ซึ่งประเทศไทยมีวัฒนธรรมการสร้างสรรค์อัญมณีและเครื่องประดับมาตั้งแต่อดีต ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นจวบจนปัจจุบัน จนเป็นที่มาของอุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีและเครื่องประดับไทยที่มีเอกลักษณ์โดนเด่นและได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก โดยมีช่างฝีมือไทยเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการรังสรรค์เครื่องประดับสุดอลังการให้กับแบรนด์ระดับโลกมากมาย

          แคมเปญ “Wonders of Thai Jewels” สะท้อนจุดเด่นของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทยผ่านภาพยนตร์แฟชั่นที่นำแสดงโดยออกแบบ-ชุติมณฑน์ จึงเจริญสุขยิ่งนางแบบและนักแสดงไทยที่โด่งดังระดับนานาชาติ โดยเนื้อหาของภาพยนตร์ประกอบด้วย 5 ธีมหลัก ได้แก่

          ● Heritageมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำเครื่องประดับที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่น

          ● Craftsmanshipหัตถศิลป์และทักษะของช่างฝีมือไทยในการสร้างสรรค์เครื่องประดับชั้นสูง

          ● Creativityความคิดสร้างสรรค์อันไร้ขีดจำกัดของนักออกแบบไทย ที่ทำให้เครื่องประดับมีเอกลักษณ์

          ● Audacityความพิถีพิถันและความกล้าหาญของช่างฝีมือไทยในการเจียระไนและปรับปรุงคุณภาพพลอย

          ● Natural Resourcesทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของไทย อันเป็นแหล่งกำเนิดวัตถุดิบในการทำเครื่องประดับ ดังเช่น ไข่มุก พลอยสี และทับทิมสยาม

 

 

          แคมเปญ “Wonder of Thai Jewels” จะเผยแพร่ในสื่อชั้นนำ ทั้งสื่อดิจิทัลไปจนถึงสื่อสังคมออนไลน์ (YouTube, Facebook, Instagram, Weibo) และประชาสัมพันธ์สู่ผู้ซื้อกลุ่มเป้าหมาย ผ่านสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ (สคต.) ทั่วโลก ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

 

A91139

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!