หมวดหมู่: กลต.

SET 10


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 29 กันยายน ..2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 29 .. 2565

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 29 .. 2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 56 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLA)

 

นาย อนุชา

ภิงคารวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

60,000

34.00

ซื้อ

เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMART)

 

นาย เอกชัย สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

200,000

47.25

ซื้อ

เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน) บมจ.(JMT)

 

นาย อดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

200,000

68.50

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

104,000

7.05

ซื้อ

ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(CPI)

 

นาย ถกล

ถวิลเติมทรัพย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

1,203,000

3.05

ซื้อ

ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SICT)

 

นาย นัยวุฒิ

วงษ์โคเมท

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

100,000

7.38

ซื้อ

ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SIMAT)

 

นาย บุญเลิศ

เอี้ยวพรชัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

30,000

2.32

ซื้อ

ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ERW)

 

นาย อภิชาญ

มาไพศาลสิน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

200,000

4.30

ขาย

ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(ECL)

 

นาย ประภากร

วีระพงษ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

700,000

2.16

ซื้อ

ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) บมจ.(DMT)

 

นาย สมบัติ

พานิชชีวะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

200,000

10.50

ซื้อ

เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) บมจ.(TKC)

 

นาย สิทธิเดช มัยลาภ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

20,000

20.90

ซื้อ

ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(TU)

 

นาย เชง

นิรุตตินานนท์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจินตนา นิรุตตินานนท์ )

หุ้นสามัญ

28/09/2565

100,000

18.40

ขาย

ไทยอุตสาหกรรมพลาสติก (1994) จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPLAS)

 

นางสาว อรนุตร์ ใจประสาท

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

10,000

2.90

ซื้อ

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER)

 

นาย ชูวิทย์

จึงธนสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

1,000,000

5.50

ซื้อ

นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(NER)

 

นาย ชูวิทย์

จึงธนสมบูรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

1,097,100

5.49

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย ทรงเกียรติ วิชญเวทางค์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (กชวรรณ วิชญเวทางค์)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

1,000

4.98

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นางสาว เพชรลดา พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

100,000

1.54

ซื้อ

เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(MSC)

 

นาย ธงชัย

หล่ำวีระกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

10,000

9.70

ซื้อ

แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)

 

นางสาว สุณี

เสรีภาณุ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

50,000

10.00

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

27/09/2565

700

27.75

ขาย

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

27/09/2565

700

27.75

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

28/09/2565

300

 

Revoked by Reporter

27.75

ซื้อ

ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MINT)

 

นาย วิลเลียม เอ็ลล์วู๊ด ไฮเน็ค

ผู้รายงาน

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่อ้างอิงราคาหรือผลตอบแทนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียน (Single Stock Future) ที่มีการซื้อขายใน TFEX

28/09/2565

300

27.75

ซื้อ

ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(UTP)

 

นาย มงคล

มังกรกนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

20,000

16.40

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/09/2565

20,000

6.15

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ธีระวัฒน์

ศรีนัครินทร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางจิราภรณ์ ศรีนัครินทร์)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

50,000

6.00

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/09/2565

10,000

6.15

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย ศรีชัย

ครุสันธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

50,000

6.00

ซื้อ

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย วรุต

ตันติพิภพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/09/2565

58,400

7.90

ขาย

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย วรุต

ตันติพิภพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

120,000

7.78

ขาย

วีรันดา รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) บมจ.(VRANDA)

 

นาย วรุต

ตันติพิภพ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

10,000

7.50

ซื้อ

ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บมจ.(STA)

 

นาย กิติชัย

สินเจริญกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

20,000

19.40

ซื้อ

ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(VIH)

 

นาย พงษ์ศักดิ์ วัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/09/2565

50,000

9.35

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาง อัจฉรา

ตั้งมติธรรม

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

200,000

18.92

ซื้อ

ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPALI)

 

นาย ประทีป

ตั้งมติธรรม

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง อัจฉรา ตั้งมติธรรม)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

200,000

18.92

ซื้อ

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย กิตติศักดิ์

สุภาควัฒน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวิภาดา อาชานุกูลรัตน์)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

35,500

4.74

ขาย

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย สิทธิกร

กมลวานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

60,000

4.48

ขาย

สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STI)

 

นาย สิทธิกร

กมลวานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

31,300

4.63

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

140,000

1.71

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย ธเนศพล มงคลรัตน์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางภัทริน มงคลรัตน์)

ใบสำคัญ

แสดงสิทธิ

ที่จะซื้อหุ้น

28/09/2565

100,000

0.37

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย รัช

ทองวานิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉัน

สามีภริยา

(นางวรวรรณ

ทองวานิช)

หุ้นสามัญ

28/09/2565

100,000

1.69

ซื้อ

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นางสาว ชวนา

ธนวริทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)

หุ้นสามัญ

20/09/2565

8,500,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นางสาว ชวนา

ธนวริทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)

หุ้นสามัญ

20/09/2565

19,500,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นางสาว ชวนา

ธนวริทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)

หุ้นสามัญ

20/09/2565

70,000,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นางสาว ชวนา

ธนวริทธิ์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ธนากร ธนวริทธิ์)

หุ้นสามัญ

20/09/2565

5,000,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นาย ธนากร

ธนวริทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2565

8,500,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นาย ธนากร

ธนวริทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2565

70,000,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นาย ธนากร

ธนวริทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2565

5,000,000

0.92

ขาย

ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ALL)

 

นาย ธนากร

ธนวริทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/09/2565

19,500,000

0.92

ขาย

อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(RCL)

 

นาย ทวินโชค

ตันธุวนิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

110,000

29.36

ซื้อ

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN)

 

นาย โอมา

ส่งวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

1,000,000

-

โอน

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN)

 

นาย โอมา

ส่งวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

500,000

-

โอน

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN)

 

นาย โอมา

ส่งวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

1,000,000

-

โอน

เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน) บมจ.(FN)

 

นาย โอมา

ส่งวัฒนา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

23/09/2565

500,000

-

โอน

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/09/2565

1,500

0.79

ซื้อ

โอสถสภา จำกัด (มหาชน) บมจ.(OSP)

 

นาง พรธิดา

บุญสา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/09/2565

30,000

27.75

ซื้อ

 

กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!