หมวดหมู่: แรงงาน

1a 1Anti Fire


รมว. เฮ้ง สั่ง กสร. ออกแคมเปญ 'Anti Fire' เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

     รมว.แรงงาน ห่วงใยลูกจ้าง นายจ้าง สถานประกอบกิจการ หลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง สั่ง กสร. ออกมาตรการเร่งด่วน ภายใต้แคมเปญ Anti Fire’เพื่อป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ หวังไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีก พร้อมลงพื้นที่นำร่องตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการจังหวัดชลบุรี

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากเหตุเพลิงไหม้สถานประกอบกิจการในหลายพื้นที่ รวมไปถึงเคสเพลิงไหม้สถานบันเทิงจังหวัดชลบุรี ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้สั่งการพร้อมกำชับให้กระทรวงแรงงานเร่งออกมาตรการสำหรับสถานประกอบกิจการ เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเดียวกันซ้ำอีก

       และเพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนสถานประกอบกิจการทุกประเภทให้มีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.

      ภายใต้แคมเปญAnti Fire’ ในช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน 2565 โดยมุ่งเน้นกำชับให้หน่วยปฏิบัติดำเนินการตรวจ กำกับ สถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงเกี่ยวกับอัคคีภัย ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 อย่างเคร่งครัด การรณรงค์หลัก 3ต เพื่อป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ

       โดยมุ่งเน้น ต. ติดตั้ง ได้แก่ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย/เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้/ระบบป้องกันฟ้าผ่า/แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง ต. ตรวจสอบ ได้แก่ ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย/เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ และ ต. เตรียมความพร้อม ได้แก่ การจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย การอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี

      ด้าน นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวว่า นอกจากนี้ เรายังต้องรณรงค์ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการประเภทกิจการ โรงแรม สถานบริการ และสถานบันเทิง ดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการ รวมถึงสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยร่วมกับเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานหรือผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วย

     อย่างไรก็ตาม แคมเปญ Anti Fire’ จะสามารถขับเคลื่อนให้บรรลุผลได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน และเพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ในวันที่ 13 สิงหาคม 2565 จะเป็นการคิกออฟแคมเปญ Anti Fire’ ครั้งแรก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจะลงพื้นที่นำทีมตรวจสถานประกอบกิจการ ประเภทสถานบันเทิงในจังหวัดชลบุรี เพื่อนำร่องตรวจความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยต่อไป

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!