หมวดหมู่: พาณิชย์

1aสมัครประกวด


พาณิชย์ ชวนสมัครประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ชิงเงินรางวัลกว่า 3 แสน

     กรมการค้าต่างประเทศจัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2022 ครั้งที่ 2 เชิญชวนผู้ที่สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3 แสนบาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ หวังนำผลงานที่ได้ไปต่อยอดและพัฒนาสินค้าเกษตรไทยให้มีมูลค่าเพิ่มและแข่งขันได้

      นายพิทักษ์ อุดมวิชัยวัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ โดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม (APi) ได้จัดการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2022 ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจ ทั้งนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ได้แสดงศักยภาพในการส่งผลงานการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรมเข้าร่วมแข่งขัน ตลอดจนเพื่อสร้างการรับรู้และแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนพัฒนาสินค้าเกษตรไทยด้วยนวัตกรรม และสร้างโอกาสในการขยายช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทยให้เกิดมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม

     “กรมฯ ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ผู้ประกอบการ หรือประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย โดยพิจารณาจากหลักเกณฑ์ตามแนวคิด ความริเริ่มสร้างสรรค์ ความโดดเด่นของสินค้าเกษตรที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ ความแปลกใหม่และความซับซ้อนของนวัตกรรม รูปลักษณ์และบรรจุภัณฑ์ คุณประโยชน์ต่อผู้บริโภค ต่อเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร”

      สำหรับ การประกวดแบ่งออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่วางจำหน่ายแล้ว 2.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทอาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ 3.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่วางจำหน่ายแล้ว 4.ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตร ประเภทไม่ใช่อาหารที่มีต้นแบบและงานวิจัยรองรับ

     ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้าร่วมประกวด จะได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมอบรมแผนธุรกิจและการตลาดกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับแนวหน้าของไทย และผู้ชนะเลิศการประกวด นอกจากจะได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท และถ้วยเกียรติยศแล้ว ยังได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมช่องทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ที่จัดขึ้นโดยสถาบันส่งเสริมสินค้าเกษตรนวัตกรรม เช่น การเข้าร่วมงานแสดงสินค้า กิจกรรมการเจรจาธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ เป็นต้นด้วย

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมส่งใบสมัครและผลงานทาง Facebook https://facebook.com/AgriPlusAward และเว็บไซต์ www.agriplusaward2022.com หรือติดต่อทางโทรศัพท์ที่หมายเลข 02-547-4744 / 084-517-6052 เปิดรับผลงาน เข้าประกวดตั้งแต่วันนี้-10 ก.ค.2565

     การจัดประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากสินค้าเกษตรไทย หรือ Agri Plus Award 2022 ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ‘เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด’ โดยใช้กลยุทธ์ “ตลาดนำการผลิต” ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มุ่งเน้นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด อีกทั้งสามารถแสดงศักยภาพและยกระดับสินค้าเกษตรนวัตกรรมของไทยจากการนำทรัพยากรที่มีมาผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม พัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!