หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET27


NVDR Trading Data by Stock 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

Categorized by Volume Value            As of 06 Jul 2022
SymbolVolume (Share)%*
BuySellTotalNet
43,400 12,300 55,700 31,100
4.46
3,240,280 5,425,802 8,666,082 -2,185,522
9.73
435,200 2,100 437,300 433,100
0.74
0 300 300 -300
2.54
900,800 1,288,400 2,189,200 -387,600
11.15
5,591,400 6,901,900 12,493,300 -1,310,500
32.29
1,200 3,100 4,300 -1,900
0.23
399,700 118,400 518,100 281,300
16.77
21,700 0 21,700 21,700
2.19
594,900 348,500 943,400 246,400
12.33
588,101 619,200 1,207,301 -31,099
6.73
92,500 21,200 113,700 71,300
5.33
8,100 44,000 52,100 -35,900
6.48
2,212,702 2,242,982 4,455,684 -30,280
31.19
155,810 82,100 237,910 73,710
19.22
0 6,900 6,900 -6,900
0.62
98,400 36,000 134,400 62,400
22.24
107,200 461,500 568,700 -354,300
5.00
104,300 391,500 495,800 -287,200
20.92
20 2,000 2,020 -1,980
1.91
หมายเหตุ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!