หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET29


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 06 ก.ค. 2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน         หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 06 ก.ค. 256501 ก.ค. 2565 - 06 ก.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 06 ก.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 5,668.75 7.86 6,534.09 9.06 -865.34 21,256.63 8.37 22,487.77 8.86 -1,231.13 721,880.55 7.36 812,086.29 8.27 -90,205.74
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,130.26 8.50 6,646.66 9.22 -516.40 21,480.14 8.46 23,213.64 9.14 -1,733.50 839,024.63 8.55 839,314.56 8.55 -289.93
นักลงทุนต่างประเทศ 38,547.28 53.45 36,261.74 50.28 2,285.53 121,413.62 47.81 124,337.88 48.96 -2,924.26 4,657,514.91 47.45 4,547,809.75 46.34 109,705.16
นักลงทุนในประเทศ 21,771.27 30.19 22,675.06 31.44 -903.79 89,803.61 35.36 83,914.72 33.04 5,888.89 3,596,211.00 36.64 3,615,420.49 36.84 -19,209.49
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
  • ข้อมูลมูลค่าซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน ไม่รวมการซื้อขายของ

 

More Articles


www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!