หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

7208 TCRBank


.ไทยเครดิตฯ ออกแคมเปญพิเศษรับเดือน 7 ฝาก 17 เดือน ดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี พร้อมยกขบวนปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสู้เงินเฟ้อ จูงใจนักออม

          ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ออกแคมเปญพิเศษรับเดือน 7 เงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี สำหรับลูกค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร โดยมีเป้าหมายขยายฐานลูกค้าเงินฝาก รวมถึงเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ยสูง 1.45% ต่อปี เพื่อจูงใจคนมีเงินออมก้อนใหญ่ที่ต้องการผลตอบแทนสูงในจำนวนที่แน่นอน พร้อมยกขบวนปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากรับกระแสเงินเฟ้อ ตอกย้ำความเป็นผู้นำเงินฝากดอกเบี้ยสูง

          แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 17 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.7% ต่อปี ธนาคารตั้งเป้ายอดเงินฝากไว้ที่ 2,700 ล้านบาท ซึ่งเป็นเงินฝากที่มุ่งขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยผู้เปิดบัญชีจะต้องไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคารมาก่อน เปิดบัญชีขั้นต่ำ 70,000 บาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 7 ล้านบาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท) จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน (หลังหักภาษี ที่จ่าย) เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2565 หรือจนกว่ายอดเงินฝากครบตามเป้าหมายที่วางไว้

          สำหรับลูกค้าปัจจุบัน ธนาคารออกเงินฝากประจำพิเศษ 15 เดือน อัตราดอกเบี้ย 1.45% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดระยะเวลาฝาก (หลังหักภาษี ที่จ่าย) เปิดบัญชีขั้นต่ำ 1 ล้านบาท รับฝากสูงสุดต่อรายไม่เกิน 30 ล้านบาท (ไม่นับรวมบัญชีเงินฝากประจำทุกประเภท) เหมาะสำหรับผู้ฝากที่มีเงินออมก้อนใหญ่และต้องการผลตอบแทนสูงในจำนวนที่แน่นอน

          นอกจากนี้ ธนาคารยังปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.05% ในหลายผลิตภัณฑ์เงินฝาก อาทิ เงินฝากประจำทันใจ เงินฝากหนึ่งเดียวที่จ่ายดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันฝาก (กรณีฝากด้วยเงินสด) ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากประจำ 12 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.20% ต่อปี เงินฝากประจำ 18 - 36 เดือน ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.25% ต่อปี เงินฝากออมทรัพย์เพิ่มค่าพิเศษ ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.15% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 1 แสนบาท - 10 ล้านบาท และเงินฝากออมทรัพย์ธุรกิจ Biz Plus ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเป็น 1.15% ต่อปี สำหรับยอดเงินฝากตั้งแต่ 20 ล้านบาท - 50 ล้านบาท สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย โทร. 02 697 5454

 

A7208

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!