หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


NVDR Trading Data by Stock 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

Categorized by Volume Value            As of 05 Jul 2022
SymbolVolume (Share)%*
BuySellTotalNet
6,200 6,400 12,600 -200
1.26
2,174,995 3,301,100 5,476,095 -1,126,105
9.17
40,000 261,013 301,013 -221,013
0.34
0 300 300 -300
2.00
520,700 424,300 945,000 96,400
7.96
5,580,533 5,278,200 10,858,733 302,333
19.68
10,100 1,400 11,500 8,700
0.95
110,100 256,500 366,600 -146,400
7.81
300 40,000 40,300 -39,700
4.44
1,326,400 2,797,500 4,123,900 -1,471,100
11.71
4,020,401 3,653,200 7,673,601 367,201
18.35
10,000 0 10,000 10,000
4.78
854,700 10,300 865,000 844,400
28.93
5,700 84,200 89,900 -78,500
5.64
2,955,900 3,814,530 6,770,430 -858,630
26.46
61,200 78,500 139,700 -17,300
32.87
63,100 59,100 122,200 4,000
17.11
249,843 557,700 807,543 -307,857
6.99
32,100 189,100 221,200 -157,000
9.60
11,400 1,100 12,500 10,300
6.22
หมายเหตุ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!