หมวดหมู่: CSR

8557 Lion


ไลอ้อนเดินหน้าโครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi’ เพื่อสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ และคุณภาพชีวิตที่ดี

          เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด เดินหน้า โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi’ (ปากสวยสุขภาพดี) โดยร่วมมือกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ชุมชนทุ่งกราด (เทศบาลแหลมฉบัง) .บางละมุง .ชลบุรี เพื่ออบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi พร้อมแนะนำวิธีการการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้กับผู้สูงวัย

          สำหรับการอบรมหลักสูตรการบริหารช่องปากแบบ Kenkobi ที่วิจัยหลักสูตรโดย Dr.Noriko Takei เป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อบริเวณช่องปาก ช่วยในการฝึกเคี้ยวอาหาร การฝึกกล้ามเนื้อใช้กลืน กระตุ้นต่อมน้ำลาย และกระตุ้นสมอง โดยต้องทำควบคู่กับการรักษาสุขอนามัยช่องปาก เพื่อป้องกันโรคฟันผุ โรคเหงือก กลิ่นปาก และโรคปอดอักเสบจากการสำลัก หากผู้สูงอายุหมั่นบริหารช่องปากแบบ Kenkobi อย่างสม่ำเสมอ จะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากการดำเนินงานที่ผ่านมา ผลปรากฏว่าผู้สูงอายุที่ได้รับการอบรมและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาพช่องปากดีขึ้น ลดปัญหาอาหารหล่นจากปาก อาการคอแห้งลดลง การบดเคี้ยวและการกลืนดีขึ้น การสำลักอาหารลดลง นอกจากนี้ ยังช่วยเสริมด้านบุคลิกภาพทำให้ออกเสียงพูดได้ชัด สร้างความมั่นใจในการยิ้ม หัวเราะเมื่อเข้าสังคม เสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้ดียิ่งขึ้น

          ทั้งนี้ โครงการบริหารช่องปากผู้สูงวัยด้วย Kenkobi ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 โดยประสานความร่วมมือกับสาธารณสุขจังหวัด เพื่อสร้างบุคลากรให้เป็นผู้นำในการเผยแพร่ความรู้การบริหารช่องปากแบบ Kenkobi 

          โดยในปีนี้ บริษัทฯ ยังคงพร้อมที่จะเดินหน้า โครงการสู่ชุมชนรอบบริษัท อาทิ โรงเรียนผู้สูงอายุยานนาวา โรงเรียนผู้สูงอายุบางบัวทอง โรงเรียนผู้สูงอายุไร่หนึ่ง .ศรีราชา และโรงเรียนผู้สูงอายุชากยายจีน .ศรีราชา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมป้องกันสุขอนามัยในช่องปากที่บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด จัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี ลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรค ลดการพึ่งยา ลดค่าใช้จ่ายในการรักษา และช่วยลดภาระของรัฐบาล

          สามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่ https://www.lion.co.th/ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02 294 0191

 

A8557

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!