หมวดหมู่: แรงงาน

1a 1Pลูกจ้าง JSL


รมว.เฮ้ง ห่วงลูกจ้าง JSL สั่ง กสร. เร่งดูแลช่วยเหลือสิทธิตามกฎหมาย

     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงลูกจ้าง 'บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด' ที่จะถูกเลิกจ้าง สั่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานในสังกัด เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและช่วยเหลือลูกจ้างให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีที่สื่อมวลชนเสนอข่าวว่า บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด แจ้งเลิกจ้างพนักงาน จำนวน 89 คน โดยให้มีผลการเลิกจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ เป็นต้นไป ตนได้สั่งการให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เฝ้าระวังและให้ส่งพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 4 ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทันที ในเบื้องต้นได้รับทราบข้อมูลว่า บริษัทฯ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 154 ซอยลาดพร้าว 107 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ประกอบกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ สาเหตุการเลิกจ้างนั้นเนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนสะสมมาโดยตลอด เพราะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่อ ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมากจึงจะยุติการดำเนินงานบางส่วนลง

     นายสุชาติ ยังกล่าวต่อว่า ผมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าช่วยเหลือลูกจ้างบริษัทดังกล่าว โดยจะเข้าไปให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อกฎหมายและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายประกันสังคม พร้อมทั้งเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับกรณีลูกจ้างมีความประสงค์จะหางานใหม่ หรือหากลูกจ้างต้องการเปลี่ยนสายงานหรือเพิ่มทักษะด้านอาชีพก็สามารถเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานได้ทันที

      นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบจากกรณีดังกล่าว สามารถยื่นคำร้อง คร.7 กรณี ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินอื่นตามที่ตกลงกับนายจ้าง และยื่นคำขอรับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานในพื้นที่ 4 (เขตคันนายาว บางกะปิ ลาดพร้าว บึงกุ่ม วังทองหลาง) โทรศัพท์ 0 2510 2806 หรือยื่นคำร้อง คร.7 ผ่านระบบรับคำร้องอิเล็กทรอนิกส์กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 หรือ 1546 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!