หมวดหมู่: ข่าวสังคม

10047 MSC


MSC University Network 2022 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          บริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ MSC จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในโครงการ “MSC University Network 2022” โดย คุณสุกัญญา วิมลเศรษฐ Assistant Vice President of HR .ขวัญฤทัย กุลกิจเจริญ ตำแหน่ง รองคณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรม รักษาการหัวหน้าภาควิชาเกมและสื่อเชิงโต้ตอบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต ร่วมกล่าวต้อนรับ และเปิดงาน เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565

          ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณมีลาภ โสขุมา Senior Assistant Vice President of Digital Transformation Service บรรยายความรู้เรื่อง “Cloud and Digital Infrastructure” และ คุณวิญญู ประวิตรภิญโญ Assistant Vice President of Managed Service ร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงาน ในฐานะศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกรุงเทพ

          การจัดโครงการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติสหกิจศึกษา ให้กับน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ศูนย์รังสิต จำนวน 100 คน ก่อนการฝึกงานในเรื่องของ Knowledge Skill และ Technology 

 

A10047

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!