หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

MTCปริทัศน์2


MTC เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ให้กับผู้ลงทุนทั่วไป อายุ 2 ปี และอายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 3.65-4.00% เผยนำเงินไปคืนหนี้เดิมและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง ตั้งเป้าโต 20-25% ตลอด 4 ปี

          บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“MTC”) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 รุ่น ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ประกอบด้วย หุ้นกู้อายุ 2 ปี อัตราผลตอบแทน 3.65% ต่อปี และหุ้นกู้อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราผลตอบแทน 4.00% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 และวันที่ 25 - 26 ตุลาคม นี้ อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ “BBB+” ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือคงที่จากทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ระดับ Investment Grade เผยนำเงินที่ได้ไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนและขยายธุรกิจที่ยังโตต่อเนื่อง

          นายปริทัศน์ เพชรอำไพ รองกรรมการผู้จัดการ เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ยื่นแบบแสดงรายงานข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อออกและเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) โดยวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้ไปใช้ในการชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน และใช้ขยายกิจการของบริษัทที่ยังโตต่อเนื่อง

          นายปริทัศน์ เพชรอำไพ ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินที่ได้รับไปคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2565 ส่วนที่เหลือจะนำไปใช้ในการปล่อยสินเชื่อใหม่ซึ่งทางบริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ว่าจะเติบโต 20 - 25% ตลอด 4 ปี ทำให้บริษัทฯ ยังมีความต้องการที่จะต้องใช้เงินในการปล่อยสินเชื่อใหม่และนำไปคืนหนี้เดิมที่จะครบกำหนด ซึ่งถ้าดูจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมาจนถึงงวด 6 เดือนแรกของปี 2565 พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ เติบโตมาอย่างต่อเนื่อง จาก 48,000 ล้านบาทในปี 2561 ขยับขึ้นมาเป็น 60,388 ล้านบาทในปี 2562, 70,968 ล้านบาทในปี 2563, 91,812 ล้านบาทในปี 2564 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา พอร์ทสินเชื่อของบริษัทฯ ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 107,401 ล้านบาท เห็นได้ว่าบริษัทฯ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทำให้บริษัทฯ ยังต้องการเงินทุนใหม่ๆ เข้ามาอย่างต่อเนื่องซึ่งหุ้นกู้ก็ถือเป็นแหล่งเงินทุนที่สำคัญของบริษัทฯ ในส่วนของกำไรสุทธิก็เติบโตอย่างต่อเนื่องแม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 โดยกำไรสุทธิของบริษัทฯในช่วงปี 2561 – 2564 และ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 อยู่ที่ 3,713 ล้านบาท 4,237 ล้านบาท 5,214 ล้านบาท 4,945 ล้านบาท และ 2,756 ล้านบาท ตามลำดับ” 

          “ในส่วนของหนี้เสียหรือ NPL ปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 1.96% บริษัทฯ เชื่อว่าผลดีจากการเปิดประเทศ จะทำให้เศรษฐกิจในประเทศกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประกอบกับราคาพืชผลการเกษตรที่ปรับสูงขึ้น และค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลเพื่งปรับเพิ่มขึ้น จะทำบริษัทสามารถบริหารจัดการอัตราส่วน NPL ให้อยู่ในกรอบตามเป้าที่บริษัทตั้งไว้

          สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท โดยคาดว่าจะเสนอขายระหว่างวันที่ 21 และ 25 - 26 ตุลาคม 2565 และสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อผ่านสถาบันการเงินซึ่งเป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ดังนี้

          • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (ยกเว้นสาขาไมโคร) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Bualuang mBanking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 1333

          • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1111 หรือจองซื้อทางออนไลน์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai Next หรือ ผ่าน Money Connect by Krungthai (https://moneyconnect.krungthai.com/)

          • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน https://www.kasikornbank.com/kmyinvest ยกเว้นบุคคลสัญชาติต่างด้าว และนิติบุคคล สามารถจองซื้อผ่านสำนักงานใหญ่และสาขา) โทร. 02-888-8888 กด 819

          • ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (โดยบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน Mobile Application - CIMB Thai Digital Banking ได้อีก 1 ช่องทาง) โทร. 02-626-7777

          • บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด โทร. 02-009-8351-56

 

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ... ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในร่างหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน

 

A9923

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!