หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET23


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 19 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน       หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 19 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 19 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 19 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 5,081.65 7.16 7,362.96 10.38 -2,281.31 85,924.50 8.96 93,495.38 9.75 -7,570.88 871,954.72 7.54 978,337.95 8.46 -106,383.23
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,206.17 8.75 6,744.78 9.51 -538.61 82,956.81 8.66 87,112.52 9.09 -4,155.71 994,468.89 8.60 997,601.90 8.62 -3,133.02
นักลงทุนต่างประเทศ 33,385.38 47.05 31,798.86 44.82 1,586.53 467,923.50 48.82 425,159.35 44.36 42,764.15 5,528,031.76 47.79 5,367,916.81 46.40 160,114.95
นักลงทุนในประเทศ 26,279.39 37.04 25,045.99 35.30 1,233.40 321,650.05 33.56 352,687.62 36.80 -31,037.56 4,173,411.84 36.08 4,224,010.54 36.52 -50,598.70
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!