หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

8758 KTB GULF


จองหุ้นกู้ดิจิทัล GULF’ ผ่านเป๋าตังหมดเกลี้ยง 3,000 ล้านบาท ตอกย้ำผู้นำการลงทุน ทั่วถึง-เท่าเทียมและยั่งยืน

          นักลงทุนตอกย้ำความเชื่อมั่น ตอบรับหุ้นกู้ดิจิทัล GULFคึกคัก จองซื้อผ่านแอปฯเป๋าตังเต็ม 3,000 ล้านบาท สะท้อนความสำเร็จการจับมือระหว่าง บมจ.กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ และ ธนาคารกรุงไทย ตอบโจทย์ลงทุนยุคใหม่ ซื้อขายง่ายได้ 24 ชม. “สะดวก-ทั่วถึงและเท่าเทียม

 

2512 GULF Yupapin

 

        นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เปิดเผยว่าการเปิดจำหน่ายหุ้นกู้ดิจิทัล GULFครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกสำหรับการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัลเต็มรูปแบบของ GULF ผ่านช่องทางออนไลน์ บนวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ ในแอปพลิเคชันเป๋าตังเมื่อวันที่ 15-17 สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ปิดการเสนอขายได้เต็มจำนวน 3,000 ล้านบาท ท่ามกลางสภาวะตลาดการเงินผันผวนสะท้อนความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทฯ และตอบโจทย์ลงทุนสะดวก-ทั่วถึงและเท่าเทียม

        บริษัทฯ ขอขอบพระคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการระดมทุนของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมทุนได้ตามเป้าหมาย สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่งและศักยภาพการเติบโตอย่างต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจของบริษัทฯ โดยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชำระคืนเงินกู้ และเพื่อใช้ในการลงทุนของบริษัท และ/หรือ เพื่อขยายธุรกิจ โดยเป็นการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ ปัจจุบัน รวมถึงกิจการในอนาคต โดยจะช่วยเสริมศักยภาพในการดำเนินธุรกิจให้เติบโต รวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อบรรลุเป้าหมายธุรกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของ GULF รวมถึงขอบคุณธนาคารกรุงไทย ผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ที่ทำให้การจองซื้อราบรื่นและประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

5890 KTB Rawin

 

          นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ความสำเร็จของการเสนอขาย หุ้นกู้ดิจิทัล GULF ที่ปิดยอดจองครบเต็มวงเงิน 3,000 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นต่อธุรกิจของ GULF และประสิทธิภาพของระบบแอปฯเป๋าตังที่ได้รับการพัฒนาโดย อินฟินิธัส บาย กรุงไทย (Infinitas by Krungthai) ให้เป็น Thailand Open Digital Platform ทำให้ทุกกิจกรรมการใช้ชีวิต เป็นเรื่องง่าย สะดวก ปลอดภัย ทำรายการได้ทุกที่ ทุกเวลา ทั้งการใช้จ่ายโครงการภาครัฐผ่านG Walletด้านสุขภาพผ่านHealth Walletรวมถึงการออมและการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลผ่านวอลเล็ต สบม.การลงทุนทองคำผ่านGold Walletและการลงทุนหุ้นกู้ภาคเอกชนผ่านบริการซื้อขายหุ้นกู้” 

          นักลงทุนให้การตอบรับที่ดีมาก โดยเฉพาะนักลงทุนที่ต้องการการลงทุนที่มั่นคงในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียน รวมถึงการจัดหาและจำหน่ายก๊าซธรรมชาติ โดยมีจำนวนนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล GULF ครั้งนี้ทั้งหมด 10,750 คน วงเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท นักลงทุนกระจายตัวในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ 68.17% ของจำนวนผู้จองซื้อทั้งหมด ต่างจังหวัด 31.83% ของจำนวนผู้จองซื้อทั้งหมด และกระจายตัวทุกช่วงอายุระหว่าง 20-89 ปี โดยเฉพาะกลุ่ม First Jobber 20-29 ปี จำนวน 8.57% ของจำนวนผู้จองซื้อทั้งหมด และกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 19.26% ของจำนวนผู้จองซื้อทั้งหมด สำหรับนักลงทุนที่จองซื้อสำเร็จ สามารถตรวจสอบรายการจองซื้อได้ในวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้ ผ่านเมนูรายการย้อนหลังโดยรายการจะแสดงในวอลเล็ตของนักลงทุนในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 ซึ่งนับเป็นวันออกหุ้นกู้วันแรก สำหรับนักลงทุนที่พลาดโอกาสการจองซื้อหุ้นกู้ GULF ในตลาดแรก สามารถซื้อขายในตลาดรองได้บนแอปฯ เป๋าตัง ได้ 24 ชั่วโมง เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

          “การเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล GULF ครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของธนาคาร ตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ทั้งด้านการนำนวัตกรรมมาเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนายกระดับตลาดทุนไทย นำเสนอบริการที่สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม เพราะเป็นผลิตภัณฑ์แบบไม่ต้องใช้เอกสาร ลดการเดินทางไปสาขา ทำรายการบนแอปฯ เป๋าตังได้ทันที ซึ่งเป็นช่องทางที่ประชาชนส่วนใหญ่คุ้นเคย มีผู้ใช้งานกว่า 40 ล้านคน ช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้าถึงการลงทุนได้ทั่วถึง ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ มีระบบที่โปร่งใส ปลอดภัย สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยธนาคารพร้อมจับมือกับพันธมิตรทุกกลุ่ม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้ชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและยั่งยืน” 

          ทั้งนี้ หุ้นกู้ดิจิทัล GULF เป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราผลตอบแทน 3.50% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี อัตราผลตอบแทน 3.90% ต่อปี มูลค่ารวม 3,000 ล้านบาท กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เริ่มนับจากวันออกหุ้นกู้วันแรก คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2565 โดยเปิดให้ลงทุนเริ่มต้นเพียง 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาทต่อราย โดยหุ้นกู้ดิจิทัล GULF ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ A- จาก ทริสเรทติ้ง เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 สะท้อนความแข็งแกร่งและการเติบโตอย่างต่อเนื่องของ GULF

 

A8757

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!