หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET27


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 18 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน      หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 18 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 18 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 18 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 10,689.04 13.95 7,491.83 9.78 3,197.21 80,842.86 9.11 86,132.42 9.71 -5,289.57 866,873.07 7.54 970,974.99 8.45 -104,101.92
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,350.44 8.29 5,286.06 6.90 1,064.38 76,750.64 8.65 80,367.74 9.06 -3,617.10 988,262.72 8.60 990,857.12 8.62 -2,594.41
นักลงทุนต่างประเทศ 35,399.44 46.21 29,258.38 38.19 6,141.06 434,538.12 48.96 393,360.49 44.32 41,177.63 5,494,646.38 47.79 5,336,117.96 46.41 158,528.42
นักลงทุนในประเทศ 24,172.11 31.55 34,574.77 45.13 -10,402.66 295,370.66 33.28 327,641.62 36.92 -32,270.96 4,147,132.45 36.07 4,198,964.55 36.52 -51,832.10
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles
  •  

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!