หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

 

ลุมพินี วิสดอมฯชี้ 4 ปัจจัยหลักในการการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบชีวิตคนเมือง

 

6152 LWS Prapansak


         ลุมพินี วิสดอมชี้การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สุขภาวะที่ดี มีพื้นที่สันทนาการ และเข้าถึงระบบการขนส่งธารณะ เป็น 4 ปัจจัยหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนเมือง

          นายประพันธ์ศักดิ์ รักษ์ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี วิสดอม แอนด์ โซลูชั่น จำกัด บริษัทด้านวิจัยและพัฒนาในเครือบริษัท แอล. พี. เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง จำเป็นต้องคำนึงถึง 4 ปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่ดี การออกแบบพื้นที่โครงการและที่อยู่อาศัยโดยคำนึงถึงสุขภาวะอนามัยที่ดี เพิ่มพื้นที่สันนาการ ในพื้นที่อยู่อาศัย และเลือกทำเลที่เข้าถึงระบบสาธารณสุขได้ง่าย

 

          สภาพแวดล้อมด้านธรรมชาติที่ดี

          นายประพันธ์ศักดิ์ กล่าวว่า ถึงแม้เราจะอาศัยอยู่ในเมือง ถูกล้อมโดยอาคารคอนกรีต แต่คนก็มักโหยหาธรรมชาติ ดังเช่นแนวคิดที่เรียกว่า Biophilia (Edward O. Wilson) ที่เชื่อว่าลึกๆ แล้วจิตใต้สำนึกของมนุษย์มีความผูกพันและโหยหาองค์ประกอบทางธรรมชาติและระบบนิเวศน์อยู่เสมอ จึงมีการประยุกต์ใช้แนวคิดนี้ในการออกแบบอาคารทั้งทางตรง เช่น เพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งในและนอกอาคาร หรือทางอ้อม เช่น การนำเอาองค์ประกอบ เส้นสาย ลวดลายของธรรมชาติมาใช้ในการออกแบบ

 

8716 LWS 1

 

          สุขภาวะที่ดี

          ในขณะเดียวกัน หลังจากที่ผ่านวิกฤติการณ์การแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มาแล้ว ผนวกกับการที่หลายประเทศทั่วโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ คนเมืองก็เริ่มหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ต้องการบริการด้านสุขภาพ สาธารณสุขที่มีมาตรฐาน ในด้านที่อยู่อาศัย คนเมืองมีความใส่ใจมากขึ้นตั้งแต่การมีพื้นที่ส่วนกลางที่ตอบรับกับการดูแลสุขภาพ เช่น ที่ออกกำลังกาย ไปจนถึงวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างที่เลือกใช้ ไม่มีสารพิษทำลายสุขภาพ

 

8716 LWS 4

 

          พื้นที่สันทนาการ

          พื้นที่สันทนาการเป็นพื้นที่สำคัญที่รองรับกับวิถีชีวิตในปัจจุบันตอบโจทย์รูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คน ที่ให้ความสำคัญกับ Social Media ที่สนับสนุนให้ทำกิจกรรมที่สนใจต่างๆ อย่างหลากหลายโดยไม่ต้องออกไปนอกบ้าน ดังนั้น ที่อยู่อาศัยจึงเป็นมากกว่าที่นอนหลับพักผ่อน แต่เป็นพื้นที่ที่รองรับกิจกรรมอื่นๆ ด้วย การออกแบบที่อยู่อาศัยในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือคอนโดมิเนียม จึงมีหลายโครงการที่มีจุดขาย คือ พื้นที่เอนกประสงค์ทั้งในบ้านและส่วนกลาง ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามงานอดิเรกของแต่ละบุคคลนั่นเอง

 

8716 LWS 3

8716 LWS 2

 

          เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย

          ในขณะเดียวกัน การเลือกทำเลที่อยู่อาศัยที่เข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้โดยง่าย เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ที่อยู่อาศัยที่ดีในเมือง คือ ที่ที่เดินทางสะดวก ปลอดภัย จากผังเมืองที่ออกแบบให้แบ่งพื้นที่เมืองตามการใช้งานเป็นย่าน เช่น ย่านพักอาศัย ย่านการค้า ย่านพาณิชย์ คนเมืองจึงต้องใช้เวลาเดินทางเพื่อไปทำงาน ไปห้างสรรพสินค้า แต่ในวันที่เทรนด์การทำงานจากบ้าน (Work from home) เป็นที่นิยม บ้านจึงกลายเป็นศูนย์กลางของชีวิตประจำวัน ร้านค้า ร้านอาหาร ก็กระจายตัวตามย่านพักอาศัยมากขึ้น เมืองเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นการกระจายมากขึ้น หรือที่เรียกว่า Mini-CBD ดังนั้น การเดินทางจึงปรับเปลี่ยนจากอาศัยระบบขนส่งแบบ Mass Transit เป็นการเดินทางในระยะใกล้ๆ แทน ดังนั้น ทางเดิน ทางจักรยาน จึงเป็นที่ต้องการมากขึ้น มีการใช้งานรถหมุนเวียนหรือ Car pool มากขึ้น จึงเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ขาดไม่ได้

          ทั้ง 4 ปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชนเมืองเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทั้งในปัจจุบันและอนาคตนายประพันธ์ศักดิ์ กล่าว 

 

A8716

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!