หมวดหมู่: กลต.

bear bull


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

ข้อมูลประจำวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

                เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2565 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

                ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 30รายการ)

 

ชื่อบริษัทชื่อผู้บริหารความสัมพันธ์ *ประเภทหลักทรัพย์วันที่ได้มา/จำหน่ายจำนวนราคาวิธีการได้มา/จำหน่ายหมายเหตุ
เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAPPE) นาย วรพงศ์ เกียรติดำรงวงศ์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2565 20,000 36.00 ซื้อ  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย สุพล จงจินตรักษา ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ 15/08/2565 5,700 0.47 ขาย  
ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) บมจ.(SA) นาย สุพล จงจินตรักษา ผู้รายงาน ใบแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่โอนเปลี่ยนมือได้ 15/08/2565 21,100 0.47 ขาย  
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) นาง ดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2565 5,000 4.00 ขาย  
ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TNP) นาง ดวงใจ อยู่อินทร์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2565 10,000 4.04 ขาย  
บีจี คอนเทนเนอร์ กล๊าส จำกัด (มหาชน) บมจ.(BGC) นาย อดิศักดิ์ สุขประเสริฐ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 15/08/2565 5,000 10.30 ซื้อ  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 44,000 5.10 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 60,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 99,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 45,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 40,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 35,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 40,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 44,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 49,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 45,000 5.05 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 200,000 5.00 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 55,000 4.98 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 49,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 160,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 29,700 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 10,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 59,300 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 100,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 80,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 43,500 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 100,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 93,000 4.96 ขาย  
ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO) นาย เกียรติพงษ์ เติมคุนานนท์ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 10/08/2565 77,000 4.96 ขาย  
อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(ILM) นางสาว กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ ผู้รายงาน หุ้นสามัญ 11/08/2565 50,000 18.30 ซื้อ  

More Articles

 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพ

 

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!