หมวดหมู่: อบต,

กรมการพัฒนาชุมชนจัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต”เดินหน้าต้อนรับการเปิดประเทศ


กรมการพัฒนาชุมชนจัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี จัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต”เดินหน้าต้อนรับการเปิดประเทศ

 
กรมการพัฒนาชุมชนจัดหนักยกทัพสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP คุณภาพดี จัดงาน 'ขายดีมาร์เก็ต'เดินหน้าต้อนรับการเปิดประเทศ
       นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมทดสอบตลาด โครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 โดยมี นางสาวภัทรลภา สุริโย ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงาน และผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมงาน ณ เวทีกลาง ลานเมือง 1 เมืองสุขสยาม ไอคอนสยาม เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
       นายสุรศักดิ์ อักษรกุล รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยถึงความสำเร็จของการดำเนินโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก ว่ากรมการพัฒนาชุมชนมีความคาดหวังในการสนับสนุน ส่งเสริมผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างให้เป็นผลิตภัณฑ์โดยนำแนวความคิด องค์ความรู้ที่สร้างสรรค์ใหม่ๆ มาพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ให้เป็นสินค้าที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนมีการสร้างเรื่องราวการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น มีขีดความสามารถและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีศักยภาพทางการตลาดเพิ่มขึ้น เพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ให้มีช่องทางการตลาดทั้งออฟไลน์และออนไลน์สามารถแข่งขันได้ทั้งตลาดภายในและต่างประเทศสร้างงานสร้างรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี ซึ่งการดำเนินโครงการในครั้งนี้มี ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 359 ผลิตภัณฑ์
        “ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกรมการพัฒนาชุมชน มีจำนวน 173,835 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์เหล่านี้ยังมีข้อจำกัดในเรื่อง คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ รูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ยังไม่สวยงามโดดเด่น ไม่ตรงกับความต้องการของตลาดผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP ยังขาดองค์ความรู้ในด้านการบริหารจัดการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมการพัฒนาชุมชนได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม Quadrant D ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จากผลการดำเนินงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) ที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม การปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ ส่งผลให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการและชุมชน ตลอดจนการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดในยุค 4.0 สามารถสร้างรายได้อย่างเป็น รูปธรรมและยั่งยืน”
        นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า สำหรับการจัดงาน “ขายดีมาร์เก็ต” ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินโครงการ โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการโอทอป ประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกจำนวน 35 ผลิตภัณฑ์จาก 359 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ จากทั่วประเทศ และได้รับคัดเลือกเข้าสู่กระบวนการพัฒนาซึ่งจะเป็นการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ กระบวนการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ จำนวนอย่างละ 3 แบบ การอบรมให้ความรู้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ โดยยึดหลักการตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบโจทย์และตรงใจกลุ่มลูกค้าในปัจจุบัน ตลอดจนการส่งเสริมการขายทั้งตลาดออฟไลน์และออนไลน์เพื่อขยายฐานลูกค้า ให้สามารถเข้าถึงได้ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ ผลิตภัณฑ์โดดเด่น มีโอกาสเข้าสู่ช่องทางการตลาดที่หลากหลาย ซึ่งผ่านกระบวนการดำเนินการของโครงการตามเกณฑ์กำหนด เราได้นำมาจัดกิจกรรมทดสอบตลาดในงาน “ขายดีมาร์เก็ต” นี้เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการได้พูดคุย เจรจา พบปะกับผู้ซื้อโดยตรง มีการซื้อ ขายและแลกเปลี่ยนมุมมองความต้องการที่แท้จริงจากกลุ่มผู้ซื้อสินค้าโดยตรง เพื่อนำไปพัฒนา กระบวนการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตรงใจผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
     นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวด “QD PERFECT” มี จำนวน 5 รางวัล โดยคัดเลือกมาจากผู้ผลิต ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบ โจทย์ตลาดในยุคปัจจุบัน มีกำลังการผลิตที่สามารถส่งเสริมให้จัดจำหน่ายกับแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ เช่น KING POWER ,CP ALL และไอคอนสยามอีกด้วย
      กรมการพัฒนาชุมชน จึงขอเชิญชวนสื่อมวลชนทุกท่านร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในวงกว้างให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมเลือกชมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ OTOP ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึกที่มีกว่า 35 ร้านค้า ได้ภายในงานเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังชุมชนต่างๆ หลังจากมีการเปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบพิเศษสุดๆ เรายังมีการจัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน อาทิ กิจกรรมแจก GIFT VOUCHER 'เช็ค แชะ แวะมา ช้อป จำนวน 50 รางวัล' และกิจกรรมนาทีทอง“D SALE”เพื่อให้ท่านได้มาร่วมอุดหนุนสินค้างานฝีมือที่มีคุณภาพของพี่น้องชาว ไทย โดยการซื้อสินค้า OTOP ทุก 1 ชิ้น กระจายรายได้สู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครอบครัว ในงาน 'ขายดีมาร์เก็ต' ตั้งแต่วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00-22.00 น. เมืองสุขสยาม ณ ไอคอนสยาม ชั้น G
 
 
 
 
 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!