หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

7092 K HA Pitsanuphorn


บมจ.เคหะสุขประชาเร่งดำเนินการ โครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ

ประกาศขึ้นทะเบียนผู้รับเหมาทั่วประเทศ และเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี

          ข่าวดีสำหรับผู้รับเหมา!!! “บมจ.เคหะสุขประชาเร่งเดินหน้าโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพประกาศรับขึ้นทะเบียนผู้รับเหมา ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เริ่มโครงการนำร่องอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมหาที่ดิน ที่จะกลายเป็นเงินเป็นทอง ให้เช่าระยะยาว 30 ปี ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินเปล่า และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างโครงการบ้านเช่าพร้อมอาชีพ 1 แสนหน่วยทั่วประเทศ และยังเป็นวงจรทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนไป ด้วยธุรกิจเชื่อมโยงกันในทุกๆ โครงการที่มีการพัฒนามีการไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ด้วย ทั้งเรื่องการก่อสร้าง พลังงาน การใช้ปูนซีเมนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

          นายพิษณุพร อุทกภาชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บมจ.เคหะสุขประชา พร้อมเดินหน้าทำงานเต็มรูปแบบ และเต็มกำลังแล้ว ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในการเปิดโอกาสให้กับคนไทยทุกคน ร่วมเดินหน้าภารกิจโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา”บ้านเช่า 100,000 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ..2564-2568 สร้างปีละ 20,000 หน่วย โดยสร้างขึ้นเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ได้เข้าถึงโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานในราคาที่เหมาะสม ทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะอาชีพภายในชุมชนเพื่อสร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

 

7092 K HA TypeA

 

          และเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้อย่างเป็นรูปธรรม ทางบมจ.เคหะสุขประชา จึงเปิดรับสมัคร พร้อมลงทะเบียนผู้รับเหมาก่อสร้าง เพื่อดำเนินการก่อสร้างบ้านเคหะสุขประชา 100,000 หน่วย ในพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ

          โดยผู้รับเหมาที่จะเข้าร่วมต้องมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดที่จดทะเบียนในจังหวัดนั้นๆ หรือจังหวัดใกล้เคียงในภาคนั้น ระยะทางไม่เกิน 200 กม. และมีผลงานที่เคยก่อสร้างไม่น้อยกว่า 3 ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาท และมีฐานะทางการเงินและงบการเงินที่ดี

          นอกจากนี้ เรายังเปิดรับสมัครพร้อมลงทะเบียนผู้ให้เช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีพื้นที่ขนาด 5-50 ไร่ และ ต่างจังหวัด ขนาด 20-200 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนา เป็นการสร้างมูลค่าให้กับที่ดินเปล่า และบริเวณใกล้เคียงอย่างยั่งยืน โดยมีทำเลที่ดี และเป็นที่ดินเปล่า ไม่มีสิ่งปลูกสร้าง ปลอดภาระจำนอง และการคมนาคมสะดวก มีสาธารณูปโภคครบครัน ติดถนนอย่างน้อย 1 ด้าน ที่สำคัญคือน้ำไม่ท่วม

 

7092 K HA TypeC

 

          นายพิษณุพร กล่าวต่ออีกว่า บมจ.เคหะสุขประชา พร้อมไปสู่เป้าหมายของการสร้างโครงการ “บ้านเช่าพร้อมอาชีพ”ได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งเรื่องการก่อสร้างในแต่ละจังหวัดนั้น เราจะไม่กระจุกตัว แต่จะกระจายให้ผู้ประกอบการท้องถิ่นมีรายได้ เราจะไม่ให้บริษัทใดบริษัทหนึ่งผูกขาด เราเชื่อมั่นว่า “ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์”ถ้าเราสามารถขยับ ก็จะทำให้วงจรเศรษฐกิจจะหมุนไปด้วย ถ้าดูตัวเลข ธุรกิจเชื่อมโยงกับธุรกิจอสังหาฯ ในทุกๆ โครงการที่มีการพัฒนามีการไปกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆ ด้วย ทั้งเรื่องการก่อสร้าง พลังงาน การใช้ปูนซีเมนต์ และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ อีกด้วย

          สามารถติดตามความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของ บมจ.เคหะสุขประชา ได้ที่ www.kha.co.th หรือ www.facebook.com/KHA.Sukpracha หรือลงทะเบียนผู้รับเหมา ที่ไลน์ไอดี : @kha_contractor และลงทะเบียนเช่าที่ดินระยะยาว 30 ปี ที่ไลน์ไอดี : @kha_land

 

A7092

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!