หมวดหมู่: พาณิชย์

1a Bวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม 3


 

พาณิชย์ เคาะส่วนต่างข้าว งวดที่ 32 ชดเชย 3 ชนิด ยอดจ่ายลด หลังราคาขึ้นต่อเนื่อง

     พาณิชย์ เคาะจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ข้าว ปีการผลิต 2564/65 งวดที่ 32 ชดเชย 3 ชนิด แต่จ่ายลดลงต่อเนื่อง หลังราคาขยับขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิสิ้นสุดฤดูกาล ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคาทะลุเพดานประกัน เผย ‘ข้าวเปลือกเหนียว’ ได้รับชดเชยสูงสุด ตามด้วย ‘ข้าวเปลือกเจ้า’

      นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เปิดเผยว่า วันที่ 20 พ.ค.2565 ได้อนุมัติราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 32 โดยมีมติจ่ายเงินส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ค.2565 จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ข้าวเปลือกเจ้า และข้าวเปลือกเหนียว โดยการจ่ายส่วนต่างน้อยลงอย่างต่อเนื่อง เพราะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น ส่วนข้าวเปลือกหอมมะลิ ไม่ต้องจ่ายชดเชยแล้ว เพราะสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว และข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ก็ไม่ต้องจ่ายชดเชย เนื่องจากราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายประกันรายได้

      สำหรับ ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการจ่ายเงินส่วนต่าง งวดที่ 32 ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 13,317.36 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 682.64 บาท ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 9,599.86 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 400.14 บาท และข้าวเปลือกเหนียว ราคา 11,059.47 บาทต่อตัน ชดเชยตันละ 940.53 บาท

      โดยเกษตรกรจะได้รับเงินส่วนต่างสำหรับงวดที่ 32 สูงสุด ดังนี้ ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ 10,922.24 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 12,004.20 บาท และข้าวเปลือกเหนียว 15,048.48 บาท

      ทั้งนี้ การจ่ายเงินส่วนต่างในโครงการประกันรายได้ในปีที่ 3 ยังคงหลักการเช่นเดิม โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าไปยังบัญชีของเกษตรกรภายใน 3 วันทำการหลังจากที่ได้มีการประกาศราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงเช่นเดียวกับปี 1 และปี 2

      โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีที่ 3 ได้ประกันราคาข้าวเปลือก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 14,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ไม่เกิน 25 ตัน ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ไม่เกิน 16 ตัน

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!