หมวดหมู่: แรงงาน

1AWorldSkills


รมว.สุชาติ ส่งกำลังใจให้เยาวชนไทยเก็บตัวลงแข่ง WorldSkills

     กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บูรณาการภาคเอกชนร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชนไทย ก่อนลงสนามประลองฝีมือที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

      นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ลงพื้นที่ให้กำลังใจเยาวชนไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น โดยรมว.สุชาติ กล่าวว่า การพัฒนาทักษะฝีมือเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นที่เยาวชนคนรุ่นใหม่และแรงงานไทยควรต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง การแข่งขันทักษะฝีมือเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือ เพราะคนที่จะชนะได้ต้องฝึกฝน ต้องมีความมุ่งมั่น มานะพยายาม

      รวมถึงต้องใช้ความอดทน จึงจะสามารถก้าวสู่ชัยชนะได้ โดยเวทีการแข่งขันทักษะฝีมือที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดขึ้นนั้น มีตั้งแต่ระดับภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เวทีเหล่านี้จะเป็นเวทีคัดเลือกสุดยอดฝีมือเพื่อก้าวสู่เวทีระดับโลกหรือระดับนานาชาติ การเก็บตัวฝึกซ้อมจึงมีความจำเป็นที่ครูผู้ฝึก ต้องนำข้อมูลการแข่งขันที่ผ่านมาหรือจำลองสถานการณ์ที่อ่าจเกิดขึ้นระหว่างการแข่งขัน เพื่อนำมาฝึกซ้อมให้ผู้เข้าแข่งขันได้ฝึกซื้อและเรียนรู้ให้มีความชำนาญ และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

    “สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่ขอนแก่นได้มอบให้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นายประทีป ทรงลำยอง) ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และผมจะหาเวลาไปให้กำลังใจเยาวชนตัวแทนประเทศไทยในแต่ละพื้นที่ด้วยตนเอง”รมว.สุชาติ กล่าว

     นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวว่า การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติที่กำลังจะจัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน (WorldSkills Shanghai 2022) เป็นการแข่งขันฝีมือแรงงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 กำหนดจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 12 - 17 ตุลาคม 2565 ประเทศไทยส่งตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมแข่งขัน ใน 12 สาขา ได้แก่ 1.สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกลึง) (CN Turning) 2. สาขาเครื่องจักรกล CNC (เครื่องกัด) (CNC Milling) 3.สาขาการออกแบบโมเดล (Phototype Modeling) 4. สาขาการสร้างและประกอบแม่พิมพ์ (Plastic Die Engineering)

       5.สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) (ประเภททีม 2 คน ) 6.สาขาเทคโนโลยียานยนต์ (Automobile Technology) 7.สาขาการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์ (Autobody Repair) 8. สาขาการซ่อมสีรถยนต์ (Car Painting) 9. สาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วย (Health and Social Care) 10.สาขาการประกอบอาหาร (Cooking) 11. สาขาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม (Restaurant Service) 12. สาขาการออกแบบเกมเชิงสามมิติ (3D Digital Game Art)

      โดยการเก็บตัวฝึกซ้อมจะดำเนินการในหน่วยฝึกอบรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบกิจการต่างๆ ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น และเพชรบุรี และเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ให้การสนับสนุน

     คุณสัจจวัชร ศรีสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค คอนซัลติ้ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด กล่าวว่า  เป็นบริษัทในเครือของบริษัท โตโยต้าขอนแก่น ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ถูกจัดตั้งขึ้นมาเพื่อศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนเพื่อไปแข่งขันในเวที WorldSkill ซึ่งมีความพร้อมทางเทคโนโลยี โดยได้นำเครื่องมือที่ทันสมัยมาใช้ในการฝึกเยาวชนโดยเฉพาะ

     นอกจากนี้ ยังต้องการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทำงานให้มีทักษะเพิ่มขึ้นด้วย และในการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ ครั้งที่ 46 บริษัทเป็นสถานที่เก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชน 4 สาขา ได้แก่ สาขาเทคโนโลยียานยนต์ สาขาการซ่อมบำรุงตัวถังรถยนต์ สาขาการซ่อมสีรถยนต์และเมคคาทรอนิกส์ (ประเภททีม) อีกทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดตั้งแต่การเก็บตัวฝึกซ้อมและเดินทางไปแข่งขัน จัดหาล่ามและผู้เชี่ยวชาญ

      รวมทั้งรับเยาวชนเข้าเป็นพนักงานประจำของบริษัท ซึ่งในระหว่างที่เก็บตัวฝึกซ้อม เยาวชนยังได้รับเงินเดือนๆ ละ 15,000 บาท พร้อมกับได้รับสิทธิประโยชน์เทียบเท่าพนักงานทั่วไปอีกด้วย

 

 Click Donate Support Web 

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!