หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 4929 TVD Songphol


TVD เปลี่ยนคณะกรรมการรองรับซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานี

ดึงพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เป็นประธานบอร์ด พร้อมเสริมทัพด้วยกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอีก 2 ตำแหน่ง

         ทีวี ไดเร็คหรือ TVD จัดทัพใหม่รับแผนยุทธศาสตร์ทรานส์ฟอร์มองค์กรเป็นซูเปอร์ โฮลดิ้ง คัมปานีหลังจากประสบความสำเร็จจากการระดมทุนหุ้น (RO) ได้ถึง 817 ล้านบาท แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ เปลี่ยนกรรมการใหม่รวม 3 ตำแหน่ง ล้วนเป็นมือดีด้านการเงินการลงทุน ดึงพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริษัทฯ พร้อมรุกขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจยุคใหม่ (New Economy) ภายใต้แนวคิด 2G (Growth and Gain) เพื่อสร้างการเติบโตแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน  

          นายทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) หรือ TVD เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โดยมีมติแต่งตั้ง นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ อดีตรองปลัดกระทรวงการคลังและปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้ามารับตำแหน่งประธานกรรมการบริษัทฯ คนใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน โดยจบการศึกษาปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จาก Northwestern University สหรัฐอเมริกา เคยดำรงตำแหน่งสำคัญๆ อาทิ รองปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ฯลฯ เพื่อกำหนดทิศทางขับเคลื่อนองค์กร และเตรียมปรับโครงสร้างธุรกิจใน TVD ครั้งใหญ่ เพื่อยกระดับเป็นซูเปอร์โฮลดิ้ง คัมปานี” (Super Holding Company) 

 

5632 TVD Pongpanu

พงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

 

          ขณะเดียวกันได้เสริมทัพด้วยการปรับเปลี่ยนกรรมการบริษัทฯ อีก 2 ท่าน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและการลงทุนคือ นางสาววัชราภรณ์ สุวินย์ชัย ที่มีประสบการณ์เป็นกรรมการบริษัทในหลากหลายธุรกิจ ทั้งเครื่องมือแพทย์ พลังงาน งานบริการและยังมีดีกรีเป็น Tax Auditor อีกด้วย ส่วนอีกท่านคือ นางสาวอณัญญา งามวรรณกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่มีประสบการณ์เป็นอดีตผู้จัดการตรวบสอบบัญชีอาวุโส EY และปัจจุบันดำรงตำแหน่งซีเอฟโอของบริษัท เอ็มที ฟู้ดส์ ซิสเทมส์ จำกัด ซึ่งมีความมั่นใจว่าทั้ง 2 ท่านจะมาเสริมทัพเพื่อบริหารจัดการเงินทุนที่บริษัทฯ จะใช้ในการลงทุนธุรกิจใหม่ที่หลากหลายในรูปแบบ EBO MODEL (Emerging Business Opportunity) ได้แก่ กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี กลุ่มธุรกิจสุขภาพ กลุ่มธุรกิจการศึกษา กลุ่มธุรกิจร้านอาหาร และบริษัทสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพเติบโตสูงที่สามารถต่อยอดกับธุรกิจในเครือ TVD เป็นต้น

          การจัดทัพครั้งนี้เพื่อรับมือกับดิสรัปชั่น (Disruption) จึงจำเป็นต้องมีธุรกิจที่หลากหลายมารองรับ เนื่องจากเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าเทคโนโลยีใดหรือเหตุการณ์อะไรที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและเกิดการดิสรัปธุรกิจใดบ้าง อาจจะมีผลกระทบบางส่วนหรืออาจจะมีผลทำให้ธุรกิจหายไปเลย ดังนั้นความหลากหลายของธุรกิจจึงเป็นคำตอบของการดำเนินธุรกิจต่อไปในรูปแบบซูเปอร์โฮลดิ้ง คัมปานี’ (Super Holding Company) เพราะนับจากนี้บริษัทฯ มีความพร้อมในการลงทุนอย่างมาก ดังนั้นเพื่อให้แน่ใจได้ว่าการลงทุนแต่ครั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น จะมีผู้เชี่ยวชาญมากำกับดูแลให้การลงทุนเกิดความโปร่งใส รอบคอบและคุ้มค่า เราจึงต้องการคณะกรรมการที่มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ที่บริษัทฯ ได้ทาบทามทั้ง 3 ท่าน และทุกท่านตอบรับมาร่วมเป็นคณะกรรมการบริษัทฯ โดยเฉพาะท่านประธานบอร์ด คุณพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ที่นอกจากมีความรู้ความสามารถด้านการเงินการลงทุนแล้ว ยังมีความตั้งใจที่จะเน้นการลงทุนที่มีความยั่งยืนและสังคมมีส่วนได้ประโยชน์จากการลงทุนนั้นๆ ไปด้วยกันนายทรงพล กล่าว

 

A5632

 Click Donate Support Web 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100GC 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!