หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

 

PIN ชูมาตรฐานนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class ดึงทุนต่างชาติปักธงฐานการผลิต รับระเบียบการค้าโลกให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม เดินหน้าโครงการ Carbon Footprint ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

          บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN ตอกย้ำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class สร้างมาตรฐานโครงการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ เป็นแม่เหล็กดึงทุนต่างชาติปักธงฐานการผลิตในนิคมฯ ปิ่นทอง หลังอยู่ระหว่างลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop และโครงการ Solar Farm ลอยน้ำบนพื้นที่กว่า 300 ไร่ สร้างเมืองอุตสาหกรรมที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รับกฎระเบียบการค้าโลกที่ให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมเดินหน้าจัดทำโครงการ Carbon Footprint ขององค์กร 

 

5616 PIN Pira


          นายพีระ ปัทมวรกุลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค จำกัด (มหาชน) หรือ PIN เปิดเผยว่า จากทิศทางการค้าโลกที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ผู้ประกอบการทุกภาคอุตสาหกรรมตื่นตัวกับกระแสการดูแลสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินงานของ PIN ที่มุ่งพัฒนาและบริหารนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และได้รับการจัดอันดับไปสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-world Class ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในการบริหารนิคมฯ ที่คำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ ทั้งอาคารสีเขียวที่มุ่งเน้นการประหยัดพลังงาน การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกิจกรรมการผลิต ชุมชนเชิงนิเวศ โรงเรียนเชิงนิเวศ การสร้างเครือข่ายสีเขียวช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้แก่แรงงานภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองและชุมชนรอบด้าน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ

          ทั้งนี้ PIN มีแผนพัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอยู่ระหว่างดำเนินการติดตั้งระบบ Solar Rooftop บนหลังคาของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 1-5 พื้นที่รวม 1.3 ล้านตารางเมตร และโครงการติดตั้ง Solar Farm ลอยน้ำ ในบ่อน้ำของนิคมฯ เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ รวมกำลังการผลิตไฟฟ้า 80 เมกะวัตต์ และโครงการบำบัดน้ำเสียที่มีห้องตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ให้ทุกกิจกรรมการผลิตของลูกค้าที่ตั้งฐานการผลิตในนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน และด้วยจุดเด่นของโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองทุกแห่ง ที่มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐานสากล หรือ ISO14001 ยังส่งเสริมความโดดเด่นให้แก่โครงการในการดึงดูดนักลงทุนชาวไทยและต่างชาติที่มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมเข้ามาตั้งฐานการผลิตภายในนิคมฯ เพื่อให้ทุกกิจกรรมการผลิตลดผลกระทบต่อสภาพอากาศและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ตลอดจนเพิ่มศักยภาพการแข่งขันส่งออกสินค้าไปจำหน่ายยังต่างประเทศที่มีกฎระเบียบทางด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

          ขณะเดียวกัน ยังได้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) โดยนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานนิคมอุตสาหกรรมของทุกแห่งปิ่นทอง จะดำเนินมาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการดำเนินการจัดทำ Carbon Footprint ขององค์กรเพื่อตรวจวัดปริมาณการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดจากการดำเนินงานขององค์กรอีกด้วย

 

10055 PIN

 

          ล่าสุด กลุ่มนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง ได้รับรางวัล 4 นิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จากงาน Eco Innovation Forum ที่จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและกระทรวงอุตสาหกรรม โดย PIN ได้รับรางวัลสูงสุดได้แก่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-World Class ซึ่งถือเป็นระดับสูงสุด โดยเป็นผู้ประกอบการเพียงรายเดียวในปีนี้และเป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 6 ของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (แหลมฉบัง) นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง (โครงการ 3) ได้รับรางวัล Eco – Excellence (Surveillance) และนิคมอุตสาหกรรมปิ่นอทอง (โครงการ 5) ยังรับรางวัล Eco – Champion อีกด้วย

 

A10055

Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ธกส 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!