หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 5


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 15 สิงหาคม พ.ศ.2565

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน         หน่วย : ล้านบาท
 วันที่ 15 ส.ค. 256501 ส.ค. 2565 - 15 ส.ค. 256501 ม.ค. 2565 - 15 ส.ค. 2565
นักลงทุนซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิซื้อ%ขาย%สุทธิ
สถาบันในประเทศ 4,702.77 6.48 6,158.10 8.49 -1,455.33 56,042.40 8.50 65,266.20 9.90 -9,223.81 842,072.61 7.47 950,108.76 8.43 -108,036.16
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,112.03 8.43 7,164.75 9.88 -1,052.73 58,239.05 8.83 59,799.17 9.07 -1,560.11 969,751.13 8.61 970,288.55 8.61 -537.42
นักลงทุนต่างประเทศ 38,482.04 53.07 32,707.41 45.10 5,774.63 323,260.77 49.02 298,929.95 45.33 24,330.83 5,383,369.03 47.77 5,241,687.41 46.52 141,681.62
นักลงทุนในประเทศ 23,220.79 32.02 26,487.36 36.53 -3,266.57 221,842.50 33.64 235,389.41 35.70 -13,546.91 4,073,604.29 36.15 4,106,712.33 36.44 -33,108.04
หมายเหตุ
  • ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์
     
    More Articles

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!