หมวดหมู่: บริษัทจดทะเบียน

SELICยุวดี2


ผถห. SELIC ไฟเขียว เพิ่มทุนแบบ PP ให้วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจหวังเสริมทัพต่อยอดธุรกิจ

          ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ บมจ. ซีลิค คอร์พ หรือ SELIC มีมติอนุมัติแผนเพิ่มทุนแบบ PP ให้วิฑูรย์ ว่องกุศลกิจจำนวนไม่เกิน 89.29 ล้านหุ้น ราคา 2.80 ./หุ้น มูลค่า 250 ลบ. ด้านยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผยเดินตามเป้าหมายขยายการลงทุนธุรกิจที่มีศักยภาพ เล็งโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care-เวชภัณฑ์ หวังเสริมทัพต่อยอดธุรกิจ

          นางสาวยุวดี เอี่ยมสนธิทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหาชน) SELIC เปิดเผยว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) มีมติอนุมัติมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบเฉพาะเจาะจงให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่นายวิฑูรย์ ว่องกุศลกิจ (ผู้ลงทุน) เป็นจำนวนไม่เกิน 89,286,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาเสนอขาย 2.80 บาทต่อหุ้น รวมคิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 250,000,800 บาท

          สอดคล้องกับแผนของบริษัทฯ ที่มีเป้าหมายที่จะขยายการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพ โดยมีแผนการลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ จำนวนเงินประมาณไม่เกิน 550 ล้านบาท เพื่อเป็นการต่อยอดธุรกิจในปัจจุบัน

          บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุนในครั้งนี้จำนวนเงิน 250 ล้านบาท เพื่อลงทุนในโครงการอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Health care และเวชภัณฑ์ดังกล่าวนางสาวยุวดี กล่าวทิ้งท้าย

 

A8529

 Click Donate Support Web  

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!