หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET23


NVDR Trading Data by Stock 15 สิงหาคม  พ.ศ. 2565

 

Categorized by Volume Value    As of 11 Aug 2022
SymbolVolume (Share)%*
BuySellTotalNet
12,000 10,000 22,000 2,000
1.76
653,000 2,330,540 2,983,540 -1,677,540
14.41
57,300 156,600 213,900 -99,300
4.82
1,525,200 2,378,404 3,903,604 -853,204
14.16
2,900 5,200 8,100 -2,300
2.27
3,300 54,200 57,500 -50,900
2.89
116,400 89,700 206,100 26,700
3.06
2,866,803 269,000 3,135,803 2,597,803
9.90
143,600 132,000 275,600 11,600
6.20
35 5,500 5,535 -5,465
3.00
3,211,520 4,813,000 8,024,520 -1,601,480
40.97
25,120 37,500 62,620 -12,380
14.00
41,400 40,000 81,400 1,400
2.66
3,900 600 4,500 3,300
2.64
1,590,300 555,700 2,146,000 1,034,600
10.25
222,200 85,000 307,200 137,200
21.18
3 0 3 3
0.01
18,800 2,100 20,900 16,700
3.42
13,300 19,500 32,800 -6,200
1.17
1,009 0 1,009 1,009
0.04
หมายเหตุ

 

 Click Donate Support Web  

 

EXIM One 720x90 C J

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ใจฟู720x100px

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!