หมวดหมู่: SME

1AA1TCG


บสย.-ธปท. เสริมแกร่ง SMEs 'พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19'

       บสย. ผนึก ธปท. เสริมแกร่ง SMEs 'พลิกฟื้นธุรกิจหลังโควิด-19' เปิดโครงการ 'ศูนย์ที่ปรึกษาการเงิน SMEs สัญจร 4 ภาค’ ประเดิมเชียงใหม่ เปิดหลักสูตร วางแผนการเงิน ฉบับ บุคคลธรรมดา และนิติบุคคล 

       นายสิทธิกร ดิเรกสุนทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) และ นายธาริฑธิ์  ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานภาคเหนือ พร้อมด้วยผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญทางการเงิน ทีมหมอหนี้ บสย. สำนักงานเขตภาคเหนือตอนบน  และ หมอหนี้เพื่อประชาชน ธปท. เปิดงาน ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ครั้งที่ 1/2565 จัดบรรยายเชิงลึก เติมความรู้ วางแผนการเงิน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ

        สำหรับ หลักสูตร ประกอบด้วย 1. 'ตั้งรับ ปรับตัว เตรียมพร้อมสู่การเป็นนิติบุคคล' สำหรับบุคคลธรรมดา โดย นายสุรชัย กำพลานนท์วัฒน์ ผู้อำนวยการศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs (บสย. F.A. Center) เสริมแกร่ง ด้านการเงิน บัญชีอย่างง่าย เตรียมพร้อมเป็นนิติบุคคล 2.’เจาะลึกงบการเงินฉบับ CEO เสริมธุรกิจให้แข็งแกร่ง’ โดย นายจรรยฤทธิ์ ทรงมณี ผู้เชี่ยวชาญ บสย. F.A. Center สำหรับ นิติบุคคล เพิ่มพูนความรู้งบการเงินแบบเชิงลึก พร้อมเข้าสู่แหล่งทุน

       โดย บสย. และ ธปท. สำนักงานภาคเหนือ ได้ลงพื้นที่ พบผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้เข้าร่วมอบรมและนำข้อแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ มาปรับปรุงกิจการ และขอสินเชื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจ ยกระดับสู่ความยั่งยืน  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 60 ราย

      ทั้งนี้ บสย. และ ธปท. จะจัดกิจกรรมศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร (บสย. F.A.Center) รวมทั้งสิ้น 10 ครั้ง โดยร่วมกับ ธปท. 4 ภาค และ ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SMEs สัญจร ร่วมกับหมอหนี้ บสย. ด้วยการออกบูธให้คำปรึกษากับผู้ประกอบการในภูมิภาคต่างๆ 6 ครั้ง เพื่อให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้เตรียมพร้อมและมีความรู้ทางการเงินให้มากที่สุดตลอดครึ่งปีหลัง

 

 Click Donate Support Web

 

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!