หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7158 TACC


TACC ก้าวไปสู่การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect

          บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (TACC) ร่วมสนับสนุนโครงการ Care the Wild : ปลูกป้อง Plant & Protect ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ด้วยกลไกธรรมมาภิบาล ร่วมลดปัญหาสิ่งแวดล้อม และสร้างระบบนิเวศที่ดี เพื่อคนไทยอย่างยั่งยืน โดยร่วมสนับสนุนการปลูกป่า จำนวน 1 ไร่ ป่าชุมชนบ้านอ้อย และบ้านบุญเริง .ร้องกวาง .แพร่ เมื่อเร็วๆ นี้ โดยมีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมสนับสนุน 53 บริษัท รวมพื้นที่ป่าทั้งสิ้น 91 ไร่ 18,200 ต้น จากจุดเริ่มต้นที่บริษัทฯได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเริ่มทำโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นปีแรก และได้ก้าวไปสู่การทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โดยครอบคลุมพื้นที่ของสำนักงานใหญ่ และโรงงานของบริษัท ซึ่งถือว่าบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG คือ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมมาภิบาล ควบคู่ไปกับการสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

 

A7158

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!