หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7102 BAAC


.. ร่วมปลูกป่าเพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงฯ 90 พรรษา จังหวัดชัยภูมิ

          นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (...) เป็นประธานในโครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ... ในการตั้งเป้าหมายเพิ่มพื้นที่ป่าในประเทศ จำนวน 26 ล้านไร่ และพร้อมดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการปลูกป่าฯ อย่างต่อเนื่อง โดยมีเกษตรกรภาคีเครือข่าย คณะผู้บริหารและพนักงานในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ชุมชนธนาคารต้นไม้บ้านโปร่งมีชัย ตำบลโคกเริงรมย์ อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

 

A7102

 Click Donate Support Web

วิริยะ 720x100

EXIM One 720x90 C J

aia 720 x100PTG 720x100TU720x100sme 720x100

BANPU 720x100QIC 720x100

ais 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!