หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

7339 วว อวแฟร์ 3


วว. พร้อมโชว์นิทรรศการ ‘TISTR for Well-being and Longevity’ @ อว.แฟร์ 2024

          นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการใช้ประโยชน์ อววน. เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสหวิทยาการ (อว. แฟร์ 2024 : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND) ซึ่งจะขึ้นระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00-20.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงศักยภาพของไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจด้วยการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สร้างความเชื่อมั่นในธุรกิจนวัตกรรม หรือสตาร์ทอัพไทย ให้เติบโตและแข่งขันได้ในระดับโลก ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมหลากหลายที่ตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย 

 

7339 วว อวแฟร์ 1

7339 วว อวแฟร์ 2

 

          โอกาสนี้ นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวง อว. คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ในสังกัด อว. ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย นางปริยะดา วิสุทธิแพทย์ ผอ.สำนักสื่อสารองค์กร นางสาวปัทมา ลิ่วเลิศมงคล ผอ.กองประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมเป็นเกียรติด้วย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 ณ โรงแรมพูลแมน ซอยรางน้ำ กรุงเทพฯ

          ทั้งนี้ วว. จะเข้าร่วมการจัดงานดังกล่าวในธีม “TISTR for Well-being and Longevity” บริเวณโซน E : Science for All Well-being พร้อมโชว์ผลงานจำนวน 4 โซน ดังนี้

          โซน 1 นิทรรศการผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม เพื่อสุขภาพ วว. อาทิ ผัก/สมุนไพร/ดอกไม้กินได้ ผักพระราชา “โมโรเฮยะ” ซึ่ง วว. เข้าไปส่งเสริมการปลูกและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคสายสุขภาพ เป็นต้น

 

7339 วว อวแฟร์ 4

 

          โซน 2 กิจกรรมสาธิต/ฝึกอบรม เมนูอาหาร เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ อาทิ อาหารฟังก์ชั่น น้ำพริกสูตรเฮลตี้แคลเซี่ยมสูง สมุนไพรพอกหน้าแบบชนิดลอกออก เป็นต้น

 

7339 วว อวแฟร์ 6

 

          โซน 3 กิจกรรมนวดแผนไทยด้วยสมุนไพรเจลลูกประคบ วว. ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของเจลจากสมุนไพรไทย ใช้วิธีการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรที่ใช้ในลูกประคบ เช่น ไพล ขมิ้นชัน มะกรูด ตะไคร้ เป็นต้น โดยผลิตภัณฑ์ยังคงประสิทธิภาพในการรักษาอาการปวดเมื่อย ปวดบวมจากกล้ามเนื้ออักเสบ เคล็ดขัดยอก และฟกช้ำ

 

7339 วว อวแฟร์ 5

 

          โซน 4 กิจกรรมจำหน่าย ช้อป/ชิม สินค้างานวิจัย วว. และสินค้านวัตกรรมจากผู้ประกอบการพันธมิตร ในราคาพิเศษ! อาทิ มูลนิธิ ณภา บริษัทอินโนบิกฯ บริษัทไลอ้อน (ประเทศไทย) เป็นต้น ซึ่ง วว. นำองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้าไปสนับสนุนส่งเสริมเพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรหรือพืชอัตลักษณ์ในพื้นที่สู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์ผู้บริโภค และมีศักยภาพจำหน่ายเชิงพาณิชย์ทั้งภายในประเทศ/ต่างประเทศ

 

 

7339

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!