หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET 11


หุ้นถูกชอร์ตเซล 11 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 10 ก.ค. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

127,700

801,585

1.01%

AAV

138,600

286,330

1.02%

AAV-R

130,800

270,718

0.97%

ACC

94,700

43,564

0.81%

ACE

200

264

0.01%

ADVANC

334,300

73,510,700

4.38%

ADVANC-R

4,900

1,077,900

0.06%

AEONTS-R

31,100

3,635,850

4.77%

AGE

100

157

0.04%

AH

11,200

213,920

1.91%

AIE

4,000

4,800

0.61%

AMATA

400

8,770

0.01%

AMATA-R

63,500

1,389,720

1.76%

AOT

1,721,000

99,745,475

4.06%

AOT-R

1,603,300

92,667,450

3.78%

AP

193,000

1,594,065

1.81%

AP-R

145,700

1,204,720

1.36%

ASIAN

100

1,030

-

ASK

2,800

38,100

2.05%

AURA

6,900

97,290

0.67%

AWC

127,400

468,822

0.34%

AWC-R

967,000

3,517,426

2.59%

BA

84,400

1,712,490

1.09%

BA-R

239,700

4,864,800

3.11%

BAFS

100

1,560

0.01%

BAFS-R

1,800

28,180

0.22%

BAM

100

750

-

BAM-R

33,900

253,415

1.37%

BANPU

1,643,400

8,463,510

3.54%

BANPU-R

401,800

2,069,270

0.87%

BAY

2,200

54,560

3.51%

BBGI

200

1,325

0.01%

BBIK

17,600

568,900

1.02%

BBL

122,300

16,574,600

2.95%

BBL-R

127,300

17,196,600

3.07%

BCH

73,500

1,284,520

1.56%

BCH-R

64,000

1,116,120

1.35%

BCP

191,600

7,259,100

2.52%

BCP-R

139,200

5,275,400

1.83%

BCPG

95,400

622,480

2.12%

BCPG-R

120,500

810,045

2.68%

BDMS

762,000

20,002,500

1.89%

BEAUTY

179,100

87,759

1.90%

BEC

400

1,556

0.05%

BEM

964,800

7,334,050

1.76%

BEM-R

1,300,000

9,895,000

2.37%

BGRIM

128,000

2,830,620

0.47%

BGRIM-R

485,300

10,517,270

1.79%

BH

9,200

2,267,300

0.62%

BH-R

98,900

24,287,200

6.70%

BJC

148,000

3,210,520

2.03%

BLA

6,600

126,730

0.66%

BLA-R

24,700

474,480

2.49%

BLAND

340,600

187,330

2.23%

BPP

3,100

39,440

1.64%

BPP-R

900

11,440

0.48%

BSRC

88,500

778,710

5.15%

BSRC-R

89,300

786,800

5.19%

BTG

20,900

474,440

2.97%

BTG-R

47,100

1,066,230

6.69%

BTS

610,700

2,682,616

1.22%

BTS-R

857,900

3,740,598

1.71%

BYD-R

119,500

220,813

0.28%

CBG

19,100

1,338,250

0.76%

CBG-R

49,500

3,423,700

1.98%

CCET

26,100

107,538

0.03%

CENTEL

5,000

201,250

1.48%

CENTEL-R

100

4,000

0.03%

CHG

546,300

1,354,852

3.57%

CHG-R

58,400

146,000

0.38%

CK

225,200

4,474,830

1.11%

CK-R

421,900

8,394,350

2.08%

CKP

549,700

2,195,912

7.50%

CKP-R

120,900

481,812

1.65%

COM7

294,900

6,182,660

2.48%

COM7-R

202,400

4,213,190

1.70%

CPALL

567,600

32,919,400

1.90%

CPALL-R

633,600

36,661,650

2.12%

CPAXT

167,600

4,957,350

1.58%

CPAXT-R

238,300

7,142,150

2.25%

CPF

834,300

20,191,450

4.57%

CPF-R

6,100

148,230

0.03%

CPN

58,500

3,287,675

1.36%

CPN-R

28,500

1,596,825

0.66%

CRC

224,200

7,127,175

5.45%

CRC-R

169,700

5,387,975

4.12%

CV

57,900

16,791

0.36%

DCC

75,600

149,688

4.23%

DCC-R

24,200

47,916

1.35%

DELTA

65,500

5,646,275

1.09%

DELTA-R

539,600

46,659,300

8.94%

DEMCO

100

388

0.03%

DITTO

21,300

328,380

0.27%

DITTO-R

62,000

974,620

0.78%

DOHOME

49,200

536,280

1.73%

DOHOME-R

98,100

1,066,030

3.44%

EA

1,804,600

22,494,890

2.16%

EA-R

193,400

2,426,960

0.23%

EASTW

500

1,410

0.12%

EGATIF

900

5,490

1.34%

EGCO

5,600

587,100

0.97%

EGCO-R

4,300

451,500

0.74%

EPG

37,500

187,106

2.13%

EPG-R

17,700

88,448

1.01%

ERW

714,900

3,015,586

2.03%

ERW-R

372,900

1,565,658

1.06%

ETC

1,100

2,134

0.49%

FORTH

23,400

299,530

4.19%

FORTH-R

8,600

109,970

1.54%

GFPT

20,900

269,610

0.81%

GFPT-R

19,400

250,720

0.75%

GLOBAL

210,500

3,233,060

2.48%

GLOBAL-R

171,500

2,624,320

2.02%

GPSC

138,700

5,736,800

0.89%

GPSC-R

60,300

2,472,500

0.39%

GREEN

8,800

9,856

1.69%

GULF

124,700

5,125,200

1.08%

GULF-R

327,700

13,511,075

2.85%

GUNKUL

296,800

756,550

2.88%

GUNKUL-R

135,800

345,632

1.32%

HANA

53,000

2,558,300

1.29%

HANA-R

95,800

4,640,225

2.33%

HKCE01

108,301

2,177,371

98.39%

HMPRO

1,253,200

11,704,675

4.48%

HMPRO-R

2,117,300

19,870,465

7.57%

ICHI

56,900

948,600

0.80%

ICHI-R

203,800

3,383,810

2.88%

ILM

3,400

60,860

0.64%

INTUCH

298,200

22,263,525

3.62%

INTUCH-R

8,000

594,350

0.10%

IRPC

1,115,500

1,819,655

4.69%

IRPC-R

332,800

542,583

1.40%

ITC

119,400

2,828,090

1.24%

ITC-R

80,600

1,894,230

0.84%

ITD-R

2,000

1,334

0.07%

IVL

507,400

10,075,070

4.35%

IVL-R

1,116,900

22,098,170

9.56%

JAS

40,000

114,000

0.18%

JMART

91,300

1,247,330

1.97%

JMART-R

67,200

918,370

1.45%

JMT

485,300

6,567,980

5.11%

JMT-R

243,500

3,293,860

2.57%

JTS

1,100

67,450

0.14%

JTS-R

15,700

955,025

1.99%

KAMART

200

2,690

0.01%

KBANK

99,100

12,768,650

2.71%

KBANK-R

28,200

3,623,700

0.77%

KCE

111,900

5,187,225

0.78%

KCE-R

170,900

7,906,650

1.19%

KKP

100

4,650

0.01%

KKP-R

36,300

1,682,700

3.64%

KLINIQ

200

8,400

0.05%

KTB

659,400

11,481,000

4.29%

KTB-R

608,300

10,584,420

3.96%

KTC

93,200

3,590,675

5.17%

KTC-R

392,100

15,099,750

21.76%

LANNA

5,800

83,520

1.83%

LH

1,999,600

11,997,600

6.01%

LH-R

249,300

1,495,800

0.75%

M

800

23,800

0.09%

M-R

100

2,975

0.01%

MAJOR

116,700

1,424,670

7.57%

MAJOR-R

18,100

220,820

1.17%

MASTER

800

49,000

0.06%

MASTER-R

49,900

3,052,250

3.51%

MBK

102,200

1,673,980

15.27%

MBK-R

11,600

190,240

1.73%

MDX

700

2,338

0.15%

MEB

4,700

145,650

1.80%

MEGA

23,000

856,850

1.38%

MEGA-R

66,000

2,464,200

3.95%

MINT

385,400

11,355,575

3.57%

MINT-R

352,100

10,307,450

3.26%

MTC

172,600

7,468,875

3.48%

MTC-R

59,000

2,565,450

1.19%

NER

255,900

1,268,676

1.05%

NER-R

11,200

55,328

0.05%

NSL

1,800

57,150

0.22%

ONEE

76,400

254,736

2.63%

OR

61,700

1,002,470

0.85%

OR-R

1,191,300

19,306,560

16.48%

ORI

30,900

145,762

1.20%

ORI-R

123,700

582,908

4.82%

OSP

188,800

4,402,490

3.78%

OSP-R

91,000

2,120,300

1.82%

PLANB

19,200

141,395

0.22%

PLANB-R

134,100

987,840

1.52%

PR9

11,300

201,140

1.58%

PRM

318,500

2,629,965

6.05%

PRM-R

216,400

1,784,485

4.11%

PSH

20,500

184,885

5.18%

PSH-R

134,200

1,212,280

33.90%

PSL

142,100

1,232,735

1.17%

PSL-R

69,800

612,210

0.58%

PTG

38,400

320,640

3.51%

PTG-R

78,100

653,045

7.14%

PTT

653,700

21,572,100

3.74%

PTT-R

2,544,700

83,975,100

14.56%

PTTEP

357,600

53,929,100

4.60%

PTTEP-R

619,000

93,355,700

7.96%

PTTGC

389,600

12,189,125

6.46%

PTTGC-R

139,200

4,334,875

2.31%

QH

145,000

269,700

1.52%

QH-R

7,100

13,206

0.07%

RATCH

49,600

1,401,225

2.00%

RATCH-R

34,100

963,325

1.37%

RBF

26,500

245,120

2.78%

RBF-R

17,100

158,175

1.79%

RCL

122,300

3,034,340

1.52%

RCL-R

162,700

4,037,225

2.02%

ROJNA

61,500

362,855

1.04%

ROJNA-R

12,200

71,980

0.21%

RS

100,700

1,238,640

12.56%

SABINA

100

2,380

0.01%

SABINA-R

7,400

173,840

1.06%

SAMART

200

1,380

0.01%

SAPPE

200

19,825

0.03%

SAPPE-R

10,100

992,900

1.69%

SAT

100

1,230

0.01%

SAT-R

41,500

510,450

3.09%

SAWAD

42,600

1,561,050

0.68%

SAWAD-R

280,100

10,330,550

4.48%

SCC

87,700

20,271,500

10.92%

SCC-R

38,100

8,801,100

4.74%

SCCC

1,000

133,500

4.44%

SCGP

313,600

9,497,850

2.73%

SCGP-R

1,552,400

47,063,225

13.52%

SCN

100

94

0.03%

SGP

1,200

8,520

0.74%

SHR

1,800

3,634

0.03%

SINGER

7,600

66,130

0.35%

SINGER-R

1,700

14,705

0.08%

SIRI

1,559,000

2,650,300

5.08%

SIRI-R

418,300

711,110

1.36%

SIS

25,700

691,525

1.86%

SISB

9,000

299,600

0.25%

SISB-R

178,300

5,926,375

4.85%

SJWD

173,800

2,155,780

3.12%

SJWD-R

3,100

38,440

0.06%

SKY

49,600

1,086,530

2.73%

SKY-R

58,000

1,268,080

3.19%

SNNP

65,100

838,300

1.54%

SNNP-R

3,500

45,000

0.08%

SOLAR

100

63

-

SPA

72,200

457,435

2.03%

SPALI

88,200

1,537,160

7.88%

SPALI-R

14,800

258,040

1.32%

SPCG

1,900

16,435

0.30%

SPCG-R

5,900

51,330

0.95%

SPRC

91,600

743,330

0.65%

SPRC-R

88,400

718,285

0.62%

SSP

100

650

0.06%

STA

577,700

12,054,670

3.99%

STA-R

856,100

17,805,260

5.92%

STEC

102,000

976,045

1.76%

STEC-R

95,800

919,075

1.65%

STGT

153,000

1,602,780

3.89%

STGT-R

126,800

1,343,920

3.22%

SUPER

149,200

43,268

0.36%

SUSCO

66,500

238,302

2.20%

TASCO

78,300

1,260,630

5.23%

TASCO-R

17,600

283,360

1.17%

TCAP

18,300

841,800

2.36%

TCAP-R

900

41,400

0.12%

TFG

134,300

541,310

0.82%

TFG-R

10,600

43,036

0.06%

THANI

8,000

17,920

0.48%

THANI-R

283,000

638,524

17.02%

THCOM

10,800

120,670

0.18%

THG

1,200

36,300

1.94%

THG-R

3,800

114,950

6.14%

TIDLOR

161,100

2,936,120

2.28%

TIDLOR-R

536,200

9,705,220

7.60%

TIPH-R

3,500

98,875

2.80%

TISCO

271,000

25,835,550

6.07%

TISCO-R

217,500

20,747,750

4.87%

TKN

156,400

1,556,190

4.79%

TLI

330,500

2,552,750

4.35%

TLI-R

885,400

6,819,350

11.64%

TOA-R

128,000

2,575,810

16.14%

TOP

414,500

22,034,350

3.95%

TOP-R

1,296,700

68,538,800

12.34%

TPIPL-R

22,500

29,700

1.39%

TPIPP-R

14,100

46,530

0.35%

TQM

41,700

1,191,900

3.28%

TQM-R

5,700

160,225

0.45%

TRUE

409,600

3,745,050

0.72%

TRUE-R

1,220,000

11,106,200

2.13%

TSE

100

109

-

TTA

27,700

188,375

0.70%

TTB

14,987,700

26,587,717

4.15%

TTB-R

4,134,700

7,309,078

1.15%

TTCL

2,000

7,120

0.21%

TTW-R

59,700

531,330

2.54%

TU

269,100

4,044,070

1.90%

TU-R

253,500

3,802,500

1.79%

TVO

13,100

283,410

4.54%

UBE

22,300

19,185

0.17%

VGI

1,649,000

2,903,089

0.87%

VGI-R

3,272,400

5,658,126

1.73%

WHA

1,108,200

5,418,720

3.22%

WHA-R

244,400

1,192,892

0.71%

WHAUP

138,500

565,974

2.35%

WHAUP-R

10,000

40,820

0.17%

WP

200

740

5.88%

XO

100

2,775

0.01%

XO-R

11,700

324,350

1.17%

XPG

1,087,600

1,098,478

3.69%

 

หมายเหตุ

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!