หมวดหมู่: อสังหาริมทรัพย์ฯ

ENCO


EnCo ฉลองครบรอบ 20 ปี จัดสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่แห่งปี ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

EnCo ผู้นำธุรกิจด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการสถานที่ ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดสัมมนาอสังหาริมทรัพย์ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี 'อนาคตอสังหาริมทรัพย์ มุ่งสู่ความยั่งยืน'เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี EnCo พร้อมขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องและสอดรับกับวิสัยทัศน์ของกลุ่ม ปตท.

การจัดในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ 'พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ไทย ให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน' พร้อมผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จด้านอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย, คุณอุทัย อุทัยแสงสุข กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จํากัด (มหาชน) และ ผศ. ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มาร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนมุมมองในการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “อนาคตอสังหาฯ มุ่งสู่ความยั่งยืน” ณ ห้อง The Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

นายศิรศักดิ์ จันเทรมะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ เอนโก้ กล่าวว่า “ในปีนี้ เอนโก้ ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ ได้ดำเนินงานมาจนครบ 20 ปี บริษัทฯ จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในวาระสำคัญต่างๆมากมาย

รวมทั้งการจัดงานสัมมนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทสำคัญของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยเป็นการเปิดเวทีใหผู้เชี่ยวชาญและนักธุรกิจได้แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในอนาคต”

 “สำหรับ การขับเคลื่อนธุรกิจของเอนโก้ในปัจจุบัน เราดำเนินธุรกิจที่หลากหลายทั้งด้านบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจใน 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์, กลุ่มธุรกิจบริหารจัดการพื้นที่ และกลุ่มธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

โดยตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา เอนโก้ มีการปรับตัวสอดคล้องตามสภาพสังคมและเศรษฐกิจ ผ่านกลยุทธ์ B2CS ประกอบด้วย B - Beyond แสวงหาโอกาสในการขยายการเติบโต, C- Cooperation ร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจที่มีศักยภาพ, C – Competitiveness เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการพัฒนาศักยภาพภายใน, S – Speed ดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการส่งมอบสินค้า และบริการให้แก่ลูกค้าได้ตรงตามกำหนดเวลา และ S – Sustainable Way ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม” 

นายศิรศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “เอนโก้ คาดการณ์รายได้ภายในปี 2570 จะต้องมากกว่า 3,000 ล้านบาท พร้อมเป้าหมายในระยะสั้น จะต้องมีผลตอบแทนจากสินทรัพย์อย่างน้อยร้อยละ 5 ต่อปี และตั้งเป้าหมายแบ่งสัดส่วนกำไรสนับสนุนสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อย่างน้อยร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิต่อปี นอกจากนี้ ยังได้ตั้งเป้าหมายในระยะยาว

ENCO

โดยคาดการณ์ว่าจะต้องมีกำไรสุทธิมากกว่า 800 ล้านบาท ภายในปี 2573 ที่จะเป็นผลมาจากการดำเนินธุรกิจเดิมที่ดำเนินการอยู่แล้ว และมองหาโอกาสในการดำเนินธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับกลุ่ม ปตท.อาทิ การร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.นำธุรกิจปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มาประยุกต์ใช้ภายในพื้นที่เอนโก้ บริหารจัดการ

รวมทั้งค้นหาโอกาสในการลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอนโก้ ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาอีกหลากหลายโครงการ ทั้งโครงการในรูปแบบของโครงการร่วมทุน และโครงการที่พัฒนาพื้นที่ที่เอนโก้ หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท.เป็นเจ้าของพื้นที่อยู่แล้ว ให้เกิดประโยชน์สูงสุด รองรับการขยายธุรกิจของทั้งภายในและภายนอกกลุ่ม ปตท. เพื่อเสริมความแข็งแกร่งของเอนโก้ในด้านการบริหารอสังหาริมทรัพย์ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และบริหารจัดการอาคารสถานที่ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนตลอดไป”

เกี่ยวกับ EnCo

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด หรือ EnCo ก่อตั้งในปี 2547 เป็นการร่วมทุนระหว่าง ปตท. และปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ. ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 50 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาอาคาร Energy Complex สำนักงานให้เช่าที่จะเป็นศูนย์รวมของหน่วยธุรกิจด้านพลังงานทั้งภาครัฐ และเอกชนแห่งแรกของประเทศไทย โดยอาคารถือว่าเป็นอาคารอนุรักษ์พลังงานตามมาตรฐาน LEED PLATINUM และเป็นอาคารต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานแห่งแรกของประเทศไทย

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!