หมวดหมู่: ข่าวสังคม

7325 BAAC51


ธ.ก.ส. เปิดตัวระบบ LPS เพิ่มประสิทธิภาพการให้สินเชื่อด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

          นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในงานเปิดตัวระบบการให้สินเชื่อ (Loan Processing System : LPS) ระยะที่ 1 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมายกระดับการให้บริการของธนาคาร (Digital Services) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ธนาคารในการเพิ่มขีดความสามารถองค์กรและบุคลากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในโอกาสนี้ ได้ร่วมสื่อสารการใช้งานระบบการให้สินเชื่อ LPS ระยะที่ 1 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ ในการนำระบบ LPS ไปปรับใช้ในการให้สินเชื่อทั้งระบบ ซึ่งถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของ ธ.ก.ส. ในการยกระดับการให้บริการทางการเงิน และการมุ่งไปสู่แกนกลางทางการเกษตร (Essence of Agriculture) ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนเงินทุนเพื่อการเกษตร (Funding) 2) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี (Technology) 3) การพัฒนาตลาดและองค์ความรู้ (Knowledge and Marketing) และ 4) การยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ (Value Added) โดยมีนายยุวพล วัตถุ รองผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคารทาวเวอร์ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2567

 

 

7325

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!