หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET39


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 10 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,896.37

14.31

3,736.55

10.92

1,159.82

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

2,601.94

7.61

2,210.10

6.46

391.84

นักลงทุนต่างประเทศ

14,944.29

43.68

16,992.03

49.67

-2,047.74

นักลงทุนในประเทศ

11,767.74

34.40

11,271.66

32.95

496.07

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 10 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

31,381.28

11.99

26,754.82

10.22

4,626.46

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

17,995.61

6.88

19,363.22

7.40

-1,367.61

นักลงทุนต่างประเทศ

118,138.94

45.14

121,564.44

46.44

-3,425.50

นักลงทุนในประเทศ

94,224.30

36.00

94,057.65

35.94

166.65

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 10 .. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

501,951.10

9.17

493,308.96

9.01

8,642.14

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

367,221.47

6.71

369,378.08

6.75

-2,156.61

นักลงทุนต่างประเทศ

2,875,253.26

52.53

2,995,710.26

54.73

-120,456.99

นักลงทุนในประเทศ

1,728,810.59

31.59

1,614,839.12

29.50

113,971.46

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!