หมวดหมู่: ไอที-เทคโนฯ

7272 อว Fair 1


สอวช. ส่งแพลตฟอร์ม STEMPlus ร่วมมหกรรมครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ จัดโดย กระทรวง อว. โชว์ไฮไลท์พัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการ เชื่อมผู้ประกอบการ รองรับคนหางาน ในงาน อว.แฟร์

          กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เตรียมจัดงานมหกรรมครั้งใหญ่ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีสุดล้ำ อว.แฟร์ : SCI POWER FOR FUTURE THAILAND ระหว่างวันที่ 22 - 28 กรกฎาคม 2567 โดยผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ที่จะนําไปสู่การพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยได้เนรมิตพื้นที่กว่า 23,000 ตารางเมตร ของศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ให้เป็นดินแดนแห่งสหวิทยาการ เติมเต็มสาระความรู้ อัปเดตเทคโนโลยีสุดลํ้า ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมเต็มพื้นที่ ด้วยแนวคิดจัดนิทรรศการผ่าน “กระบวนการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิต หรือ Lifelong Learning”

          อว.แฟร์ แบ่งการจัดนิทรรศการออกเป็น 6 โซน ได้แก่ 1. Inspired by SCIENCE วิทย์บันดาลใจ วิทยาศาสตร์ เพื่อจุดประกายการเรียนรู้ 2. SCIENCE for Exponential Growth วิทย์เสริมแกร่งธุรกิจไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับ ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมสู่อนาคต 3. SCIENCE for All Well Be-ing วิทย์เพื่อชีวิตผาสุก วิทยาศาสตร์ เพื่อสังคมที่ดี ลดความเหลื่อมลํ้า และชีวิตที่ผาสุก 4. S.R.I. Startup LaunchPad วิทยาศาสตร์ เพื่อ Startup และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 5. SCIENCE for Lifelong Learning เรียนรู้ตลอดชีวิทย์ วิทยาศาสตร์ เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต/ทักษะอาชีพในอนาคต และ 6. SCIENCE for FUTURE THAILAND วิทย์เพื่ออนาคตประเทศไทย วิทยาศาสตร์ เพื่อ “อนาคตประเทศไทย” ที่สดใสและยั่งยืน

          สำหรับ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมออกบูทนิทรรศการในโซน Science for Lifelong Learning นำเสนอแพลตฟอร์ม STEMPlus แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ แพลตฟอร์มเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจที่จะพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพ ตลอดจนเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ที่จะนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ตามนโยบาย IGNITE THAILAND ของรัฐบาล 

          ภายในบูทมีการนำเสนอข้อมูลมาตรการทางภาษีเพื่อรองรับการย้ายฐานการผลิตของนักลงทุนต่างชาติ ผ่านมาตรการ Thailand Plus Package โดยในการจ้างงานบุคลากรด้าน STEM สามารถขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนได้ 150% และการพัฒนาบุคลากรในองค์กรสามารถขอยกเว้นภาษีได้ 250% นอกจากนี้ ยังมีการนำเสนอถึงสถิติความเชี่ยวชาญและกำลังการผลิตจากภาคการศึกษา สำหรับวางแผนการลงทุนอีกด้วย ขณะเดียวกัน ภายในบูทจะนำเสนอภาพรวมโครงการ Online Job Matching ที่จะอำนวยการความสะดวกในการจับคู่การจ้างงานให้บริษัท และแนะนำให้รู้จักกับ STEM One-Stop Service หรือ STEM OSS ศูนย์ประสานงานและบริการเบ็ดเสร็จด้วย 

 

7272 อว Fair 2

 

          นอกจากนี้ สอวช. ยังได้จัดเตรียมไฮไลท์สุดพิเศษที่เปิดโอกาสให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมงาน อว.แฟร์ เท่านั้น กับ 4 ความพิเศษ ประกอบด้วย 

          1. อนุมัติรับรองเร็วทันใจ ทั้งการรับรองหลักสูตร และการจ้างงานด้าน STEM : โดยผู้ประกอบการ หรือสถาบันฝึกอบรมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ยื่นการขอรับรอง ภายในวันที่ 25 กรกฎาคม 2567 จะได้ทราบผลการพิจารณาเร็วทันใจ ภายใน 31 กรกฎาคม 2567

          2. คลินิก STEMPlus แนะเคล็ดลับ แบบจับมือทำ : ทำอย่างไรให้ได้รับการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม และการจ้างงานด้าน STEM เพื่อขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ได้แบบผ่านฉลุย เรามีผู้เชี่ยวชาญมาแนะเคล็ดลับที่บูท STEMPlus ตลอดการจัดงาน 22 - 28 กรกฎาคม 2567 โดยเปิดคลินิก 2 ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. และช่วงบ่าย เวลา 14.00 - 16.00 น.

          3. ฝากประวัติ หางานได้ก่อนใคร : เปิดรับฝากประวัตินิสิต นักศึกษา หลากหลายสาขาวิชา เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรม Advanced Electronics โดยสามารถยื่น Resume ฝากประวัติได้ที่บูท สอวช. ตลอดงาน

          4. หาคน ได้ตรงใจ ประหยัดเวลาไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ : สถานประกอบการสามารถยื่นคำขอ ช่วยหาคนด้าน STEM ผ่านโครงการ Co-creation รูปแบบต่างๆ โดยไม่ต้องยื่นคำขอผ่านระบบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่บูท สอวช. เพื่อนัดหมายเครือข่ายสถาบันการศึกษาได้ตลอดงาน

          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณอรรถสิทธิ์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และสามารถติดตามรายละเอียดงาน อว.แฟร์ ได้ที่ https://www.mhesifair.com/

 

 

7272

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!