หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET25


หุ้นถูกชอร์ตเซล 10 กรกฎาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 9 ก.ค. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

35,000

225,285

0.30%

AAV

234,800

484,510

1.51%

AAV-R

948,200

1,957,380

6.11%

ADVANC

294,600

64,210,800

3.31%

ADVANC-R

20,900

4,547,000

0.24%

AEONTS

200

24,050

0.01%

AEONTS-R

12,900

1,519,100

0.82%

AGE

100

158

0.02%

AH

29,300

562,330

3.72%

AMATA

224,300

4,928,760

3.57%

AMATA-R

365,600

8,024,620

5.82%

AOT

468,800

26,743,800

3.53%

AOT-R

531,600

30,295,125

4.00%

AP

502,500

4,153,330

3.18%

AP-R

142,300

1,176,345

0.90%

ASIAN

200

2,120

0.01%

AURA

300

4,210

0.03%

AURA-R

40,500

571,050

3.56%

AWC

575,600

2,088,566

1.41%

AWC-R

2,194,700

7,980,986

5.37%

BA-R

21,600

447,120

0.61%

BAFS

8,800

139,040

0.47%

BAFS-R

20,600

319,460

1.10%

BAM

126,300

936,355

2.22%

BAM-R

51,300

380,555

0.90%

BANPU

1,457,600

7,579,435

4.37%

BANPU-R

178,200

922,775

0.53%

BAY

100

2,490

0.10%

BBGI

300

2,015

-

BBIK

6,400

193,675

1.59%

BBL

472,900

64,047,900

12.57%

BBL-R

5,700

772,350

0.15%

BCH

500,600

8,599,560

10.33%

BCH-R

37,800

650,160

0.78%

BCP

85,800

3,324,400

1.01%

BCP-R

424,200

16,416,675

4.98%

BCPG

4,400

27,940

0.36%

BCPG-R

14,600

92,710

1.21%

BDMS-R

33,700

884,625

0.10%

BEAUTY

100

51

-

BEC-R

3,500

13,650

0.52%

BEM

407,400

3,075,870

1.47%

BEM-R

2,622,100

19,796,855

9.44%

BGRIM

401,200

8,817,280

1.95%

BGRIM-R

199,700

4,366,810

0.97%

BH

4,700

1,145,900

0.36%

BH-R

26,100

6,355,300

1.98%

BJC

88,300

1,913,030

1.38%

BLA

37,800

714,680

1.46%

BLA-R

105,900

1,996,100

4.10%

BPP

200

2,560

0.08%

BPP-R

2,600

33,280

1.06%

BSRC

155,600

1,384,840

3.18%

BSRC-R

150,100

1,334,155

3.07%

BTG-R

19,700

446,200

4.85%

BTS

1,204,200

5,269,006

2.28%

BTS-R

469,800

2,047,980

0.89%

BYD

100

188

-

BYD-R

396,400

754,901

0.50%

CBG

46,900

3,254,550

5.13%

CCET

700

2,926

-

CENTEL

16,300

656,300

1.40%

CENTEL-R

32,400

1,302,750

2.77%

CHG

1,165,000

2,901,652

3.23%

CHG-R

814,800

2,026,772

2.26%

CK

64,300

1,249,310

1.31%

CK-R

87,300

1,698,670

1.78%

CKP

832,100

3,353,350

32.38%

CKP-R

46,700

188,872

1.82%

COM7

217,700

4,595,840

1.69%

COM7-R

266,300

5,628,680

2.07%

CPALL

554,700

31,814,175

1.28%

CPALL-R

1,319,000

76,021,500

3.03%

CPAXT

62,400

1,868,925

0.87%

CPAXT-R

311,600

9,270,525

4.36%

CPF

378,700

9,201,460

2.96%

CPN

533,300

29,915,100

10.96%

CPN-R

101,800

5,702,425

2.09%

CRC

181,100

5,722,550

2.29%

CRC-R

175,800

5,568,450

2.22%

CV

400

116

-

DCC

500

994

0.01%

DCC-R

47,800

94,530

1.33%

DELTA

19,600

1,687,275

0.20%

DELTA-R

3,900

336,900

0.04%

DEMCO

100

384

0.06%

DITTO

800

12,330

0.02%

DITTO-R

19,200

288,180

0.48%

DOHOME

191,100

2,048,630

4.90%

DOHOME-R

228,500

2,458,200

5.86%

EA

2,963,900

38,694,730

1.70%

EA-R

531,600

6,809,170

0.30%

EASTW

100

282

0.02%

EGATIF

1,100

6,710

0.93%

EGCO

4,300

452,150

1.19%

EGCO-R

2,400

253,200

0.67%

EPG

100

515

0.02%

ERW

119,700

517,136

0.74%

ERW-R

276,300

1,199,158

1.71%

ETC

100

195

0.03%

FORTH

9,700

122,230

2.57%

FORTH-R

7,200

90,720

1.90%

GFPT-R

18,600

242,010

0.80%

GLOBAL

19,000

288,800

0.25%

GLOBAL-R

112,300

1,718,190

1.50%

GPSC

81,000

3,260,200

1.05%

GPSC-R

113,300

4,532,650

1.48%

GREEN

100

114

0.01%

GULF

118,900

4,871,600

1.18%

GULF-R

35,900

1,465,475

0.36%

GUNKUL

389,200

996,358

5.53%

GUNKUL-R

111,500

285,440

1.58%

HANA

3,100

150,775

0.07%

HANA-R

81,300

3,956,575

1.85%

HKCE01

1,491

29,840

94.67%

HMPRO

282,800

2,615,900

2.32%

HMPRO-R

323,300

2,990,835

2.66%

HUMAN

5,100

54,030

0.92%

ICHI

100,800

1,713,570

1.13%

ICHI-R

104,700

1,768,400

1.18%

ILM

100

1,850

0.22%

INTUCH

118,800

8,719,225

1.06%

INTUCH-R

10,700

786,300

0.10%

IRPC

648,700

1,063,972

4.12%

IRPC-R

1,060,000

1,738,563

6.73%

ITC

22,900

558,770

0.55%

ITC-R

33,000

803,120

0.79%

ITD-R

218,500

143,219

7.03%

IVL

200,300

3,954,310

2.17%

IVL-R

493,300

9,772,020

5.35%

JAS

20,000

58,200

0.10%

JAS-R

182,800

530,120

0.91%

JMART

132,400

1,814,140

1.53%

JMART-R

158,100

2,177,530

1.82%

JMT

395,600

5,442,170

1.98%

JMT-R

173,200

2,372,070

0.87%

JTS

1,000

60,800

0.11%

JTS-R

16,500

991,300

1.88%

KBANK

113,800

14,669,500

1.23%

KBANK-R

43,900

5,641,150

0.47%

KCE

45,100

2,103,400

0.48%

KCE-R

130,800

6,098,450

1.38%

KKP

22,500

1,051,875

3.90%

KKP-R

10,200

476,850

1.77%

KTB

1,022,300

17,820,160

4.45%

KTB-R

524,200

9,173,390

2.28%

KTC

311,800

12,048,150

4.69%

KTC-R

1,196,300

46,137,125

18.01%

LANNA

100

1,450

0.02%

LH

2,853,900

16,981,065

5.98%

LH-R

285,400

1,698,130

0.60%

M

11,300

336,175

1.45%

M-R

19,600

583,100

2.51%

MAJOR

12,200

152,350

1.23%

MAJOR-R

12,600

156,760

1.27%

MASTER

100

6,100

0.02%

MASTER-R

18,100

1,099,825

3.45%

MBK

16,200

265,680

4.90%

MC

23,600

254,880

2.23%

MDX

1,000

3,290

0.20%

MEB

4,500

139,125

1.49%

MEGA

9,100

348,025

0.88%

MEGA-R

27,200

1,034,750

2.62%

MINT

305,600

9,015,200

1.59%

MTC

79,500

3,456,325

1.71%

MTC-R

73,000

3,160,400

1.57%

NER

22,000

114,400

0.16%

NSL

700

22,350

0.04%

ONEE

39,900

134,000

1.47%

OR

94,100

1,543,230

1.53%

OR-R

757,700

12,275,490

12.30%

ORI

8,500

40,632

0.22%

ORI-R

94,100

447,338

2.39%

OSP

242,200

5,681,960

3.54%

OSP-R

187,300

4,388,270

2.74%

PLANB

107,800

787,260

1.21%

PLANB-R

154,700

1,128,765

1.74%

PR9

50,500

900,720

3.32%

PRM

12,000

99,255

0.22%

PRM-R

76,100

629,740

1.41%

PSH-R

6,100

55,205

5.48%

PSL

87,500

783,775

0.84%

PSL-R

25,000

220,340

0.24%

PTG-R

149,100

1,247,950

13.79%

PTT

646,500

21,334,500

3.50%

PTT-R

441,800

14,579,400

2.39%

PTTEP

162,900

24,706,750

1.82%

PTTEP-R

447,200

67,752,200

5.00%

PTTGC

210,200

6,518,575

5.44%

PTTGC-R

133,500

4,142,825

3.46%

QH

385,900

718,363

4.22%

QH-R

63,600

118,930

0.70%

RATCH

48,800

1,372,500

2.30%

RATCH-R

149,400

4,220,550

7.03%

RBF

22,700

208,565

1.97%

RBF-R

10,300

94,760

0.89%

RCL

70,700

1,853,250

1.82%

RCL-R

129,500

3,376,100

3.33%

ROJNA

84,400

504,670

2.27%

RS

14,900

184,760

10.62%

S

200

157

0.01%

SABINA

300

7,150

0.09%

SAMART

300

2,075

0.02%

SAPPE

200

20,025

0.04%

SAPPE-R

16,400

1,645,075

3.07%

SAT

6,500

80,600

0.50%

SAT-R

95,600

1,180,860

7.29%

SAWAD

107,200

3,900,725

3.76%

SAWAD-R

244,000

8,860,275

8.57%

SC

19,200

52,992

0.75%

SC-R

3,600

9,864

0.14%

SCB

84,700

8,978,200

0.92%

SCB-R

939,700

99,608,200

10.20%

SCC

32,100

7,415,100

3.93%

SCC-R

7,900

1,824,900

0.97%

SCCC

100

13,450

0.09%

SCCC-R

8,400

1,126,100

7.62%

SCGP

104,200

3,204,200

0.97%

SCGP-R

774,900

23,889,825

7.23%

SHR

200

410

0.01%

SINGER

300

2,700

0.01%

SINGER-R

3,500

31,540

0.09%

SIRI

100

169

-

SIRI-R

586,600

992,145

2.73%

SIS

6,100

161,750

0.53%

SISB

9,600

324,000

0.33%

SISB-R

40,800

1,374,775

1.41%

SJWD

44,600

545,570

1.66%

SKY

10,200

231,160

1.59%

SKY-R

80,700

1,816,130

12.59%

SNNP-R

52,500

677,380

1.31%

SOLAR

100

64

-

SPA

38,300

250,270

1.06%

SPALI

112,400

1,948,240

1.55%

SPALI-R

226,600

3,924,380

3.13%

SPRC

139,200

1,148,405

0.93%

SPRC-R

137,300

1,129,155

0.92%

STA

462,600

9,872,480

3.14%

STA-R

319,800

6,807,690

2.17%

STEC

84,200

791,065

2.08%

STEC-R

4,400

41,520

0.11%

STGT

164,800

1,737,300

4.67%

STGT-R

22,000

233,200

0.62%

SUSCO

100

358

0.01%

TAE

4,500

3,231

1.79%

TASCO-R

10,600

170,660

0.71%

TCAP-R

5,300

243,800

1.06%

THCOM

34,100

375,130

0.78%

TIDLOR

91,900

1,685,670

1.94%

TIDLOR-R

288,700

5,283,210

6.09%

TIPH

200

5,575

0.11%

TIPH-R

11,200

312,700

5.92%

TISCO

296,800

28,419,575

11.77%

TISCO-R

72,400

6,932,300

2.87%

TLI

100,000

770,000

1.82%

TLI-R

54,100

416,570

0.99%

TOA-R

61,400

1,248,520

8.20%

TOP

68,300

3,675,975

0.74%

TOP-R

273,400

14,697,175

2.96%

TPIPP

100

330

-

TQM-R

5,500

152,625

2.16%

TRUE

961,400

8,739,620

0.67%

TRUE-R

995,500

9,044,970

0.69%

TSE

100

112

0.01%

TTA

51,600

358,765

0.88%

TTB

8,436,400

15,094,146

3.83%

TTB-R

23,981,600

42,927,064

10.88%

TTW

36,100

323,095

2.86%

TTW-R

5,700

51,015

0.45%

TU

865,800

12,901,530

5.89%

TU-R

356,300

5,308,870

2.43%

TVO

18,200

397,830

3.14%

TVO-R

1,200

26,170

0.21%

UBE

100

92

-

VGI

232,800

422,759

0.48%

VGI-R

1,315,400

2,380,354

2.73%

WHA

540,300

2,646,696

0.89%

WHA-R

406,400

1,984,636

0.67%

WHAUP

29,300

121,884

0.81%

XO

100

2,750

0.01%

XO-R

5,500

151,250

0.69%

XPG

429,700

430,129

1.14%

XPG-R

372,200

371,739

0.99%

 

หมายเหตุ

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!