หมวดหมู่: การศึกษา

31082 KH Academy


KH Academy เซ็น MOU คณะพาณิชยฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมพัฒนาหลักสูตร-จัดกิจกรรมส่งเสริมการศึกษา ปั้นบุคลากรคุณภาพสู่ภาคธุรกิจ

          สถาบันการเรียนรู้ KH Academy จับมือคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจ พร้อมแบ่งปันความเชี่ยวชาญและเสริมสร้างทักษะเฉพาะทางให้กับนักศึกษา มุ่งผลิตบุคลากรคุณภาพออกสู่องค์กรภาคธุรกิจในอนาคต

          โดยมีนายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหารสถาบันการเรียนรู้ KH Academy นางวรรณวิสา พันธุ์โอสถ Co-Founder Directorof Partner Relations และรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรพรรณ ยลระบิล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและเครือข่ายพันธมิตร ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 500 ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

          พร้อมด้วยนายณัฐภัทร เงาวิศิษฎ์กุล Co-Founder สถาบัน KH Academy และนายศิริโรจน์ ศิริสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายข่าวและพัฒนาธุรกิจ ข่าวหุ้นธุรกิจ นายนรวีร์ ศรีขวัญ หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษาฯ นางสาวแพรวพรรณ เกตุแก้ว นักวิชาการศึกษา นายจิรพนธ์ สนิทราษฎร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป นายพิเชษฐ์ พันธ์ยิ่งยง นักประชาสัมพันธ์ และนายปิยะ บุญช่วย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ 

          นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy เปิดเผยว่า สถาบัน KH Academy ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้ด้านการบัญชีและการบริหารธุรกิจ โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงปัญหาและสามารถรับมือกับสถานการณ์จริงในโลกธุรกิจได้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนที่จะได้ไปปฏิบัติงานจริงหลังจากสำเร็จการศึกษา พร้อมส่งเสริมผลงานทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการธุรกิจอย่างแท้จริง ตลอดจนร่วมสนับสนุนการสร้างโอกาสและช่องทางในการพัฒนาทั้งด้านความรู้และประสบการณ์ในการศึกษาให้นักศึกษานำมาต่อยอดและประยุกต์ได้จริงทั้งในการศึกษาและองค์กรที่จะไปประกอบวิชาชีพในอนาคต 

          “การร่วมมือระหว่าง KH Academy และคณะพาณิชย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะช่วยสร้างระบบการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษา นอกจากนั้นยังสามารถนำข้อมูลมาใช้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อปรับปรุงการสอนและการเรียนรู้ได้อีกด้วย จึงถือว่าการร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่ดีในการผสมผสานความเชี่ยวชาญทั้งทางด้านการศึกษาและด้านการบริหารธุรกิจ เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้นอกห้องเรียนให้เป็นประสบการณ์ที่มีคุณภาพ ช่วยส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้อย่างตรงจุด สามารถผลิตบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้กับองค์กรได้ในอนาคต” นายบูรพา กล่าว

          ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สุภัทรกุล คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า การลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามเจตจำนงของการร่วมสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้กับสังคมในวงกว้าง โดยการผนึกความเข้มแข็งและความเชี่ยวชาญด้านการบัญชีของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ในฐานะสถาบันการศึกษาและวิจัยด้านการบัญชีและบริหารธุรกิจที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ กับ KH Academy ในฐานะองค์กรชั้นนำที่ประสบความสำเร็จและประสงค์จะนำองค์ความรู้ ประสบการณ์ที่สั่งสมในหน่วยงานมาสร้างประโยชน์ให้กับการศึกษา โดยการร่วมพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้สร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และจัดกิจกรรมทางการศึกษาเพื่อฝึกฝนทักษะให้กับนักศึกษาให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกสู่องค์กรธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในอนาคต 

 

 

6744

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!