หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET71


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน 24 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

มูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน (SET)

หน่วย : ล้านบาท

 

วันที่ 24 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

4,458.13

11.62

3,962.16

10.33

495.97

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

3,113.30

8.12

2,827.23

7.37

286.08

นักลงทุนต่างประเทศ

16,770.34

43.72

17,858.32

46.56

-1,087.97

นักลงทุนในประเทศ

14,012.46

36.53

13,706.53

35.74

305.93

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 มิ.. 2567 - 24 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

58,704.41

9.01

53,939.13

8.28

4,765.28

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

42,158.82

6.47

41,045.08

6.30

1,113.75

นักลงทุนต่างประเทศ

341,644.87

52.42

368,834.72

56.59

-27,189.85

นักลงทุนในประเทศ

209,242.36

32.10

187,931.53

28.83

21,310.83

 

หน่วย : ล้านบาท

 

01 .. 2567 - 24 มิ.. 2567

นักลงทุน

ซื้อ

%

ขาย

%

สุทธิ

สถาบันในประเทศ

454,749.51

9.01

450,269.15

8.92

4,480.36

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์

338,246.11

6.70

338,729.73

6.71

-483.62

นักลงทุนต่างประเทศ

2,677,275.94

53.04

2,786,625.41

55.20

-109,349.47

นักลงทุนในประเทศ

1,577,729.24

31.25

1,472,376.52

29.17

105,352.73

 

หมายเหตุ

ข้อมูลเพื่อการศึกษาหรือใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อประกอบการซื้อขายหลักทรัพย์

 

More Articles

https://www.set.or.th/th/market/statistics/investor-type?market=SET

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!