หมวดหมู่: ข่าวสังคม

6708 KTB


‘ผยง ศรีวณิช’ รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี 2 ปีซ้อน ตอกย้ำความสำเร็จขับเคลื่อน ‘นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน’

          นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรแห่งปี THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 สาขาอุตสาหกรรมธนาคาร ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนิตยสาร BUSINESS+ ซึ่งได้ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มอบรางวัลอันทรงเกียรติ เพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ ให้กับผู้บริหารสูงสุดของอค์กรที่มีผลงานโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีนายนุรักษ์ มาประณีต องคมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา

          รางวัล THAILAND TOP CEO OF THE YEAR 2024 สะท้อนถึงความเป็นผู้นำองค์กร ที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล ประสบความสำเร็จในการกำหนดยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยด้วยนวัตกรรม ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมสร้างคุณค่า ตอบโจทย์ลูกค้า สู่ความยั่งยืน” ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้นในทุกวัน สามารถผลักดันองค์กรให้ก้าวนำการเปลี่ยนแปลง เติบโตอย่างแข็งแกร่งไปพร้อมกับทุกภาคส่วนในสังคม โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ โดยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน จนได้รับความเชื่อมั่นจากลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ในฐานะองค์กรที่มีส่วนสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดี ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม สู่ความยั่งยืน 

 

 

6708

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!