หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET51


หุ้นถูกชอร์ตเซล 21 มิถุนายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูล ณ วันที่ 20 มิ.ย. 2567

หลักทรัพย์

ปริมาณการขายชอร์ต (หุ้น)

มูลค่าการขายชอร์ต (บาท)

% ปริมาณการขายชอร์ตเทียบกับปริมาณการซื้อขายแบบ Auto Matching

AAI

209,900

1,221,900

6.33%

AAV

2,513,000

5,089,662

17.85%

AAV-R

1,002,200

2,040,336

7.12%

ACE

44,000

57,419

1.58%

ACE-R

1,500

1,965

0.05%

ADVANC

823,600

169,396,400

17.40%

ADVANC-R

421,500

86,811,300

8.90%

AEONTS

800

104,400

1.13%

AEONTS-R

6,000

789,400

8.51%

AH

25,400

500,200

6.84%

AH-R

21,100

416,160

5.69%

AIT

1,100

4,356

0.74%

AMATA

424,600

9,204,610

5.96%

AMATA-R

1,584,000

34,322,070

22.24%

AMATAV

2,200

11,220

5.05%

AOT

1,972,500

119,881,850

8.45%

AOT-R

2,406,200

146,156,225

10.31%

AP

1,373,100

11,143,855

6.98%

AP-R

216,100

1,753,450

1.10%

ASIAN

47,700

491,310

1.23%

ASK

2,500

34,000

1.12%

ASK-R

300

4,020

0.13%

AU

412,200

2,827,075

15.34%

AUCT

43,300

422,450

2.16%

AURA-R

53,900

649,490

23.23%

AWC

3,347,000

11,682,722

4.30%

AWC-R

10,170,200

35,698,166

13.07%

BA

202,100

4,242,760

4.58%

BA-R

43,800

916,730

0.99%

BAFS

20,200

379,860

17.26%

BAFS-R

16,300

306,570

13.93%

BAM

378,000

2,882,690

5.24%

BAM-R

184,400

1,405,280

2.56%

BANPU

5,214,400

25,923,470

6.04%

BANPU-R

6,788,500

33,708,633

7.87%

BAY

2,900

71,050

5.37%

BBGI

10,000

50,500

0.68%

BBGI-R

2,400

12,240

0.16%

BBIK

7,300

221,500

0.63%

BBL

429,000

55,835,550

14.21%

BBL-R

172,600

22,453,450

5.72%

BCH

630,100

11,276,540

11.50%

BCH-R

986,700

17,688,940

18.00%

BCP

789,100

29,790,500

13.31%

BCP-R

900,400

33,918,125

15.18%

BCPG

453,200

2,667,250

18.53%

BCPG-R

233,400

1,364,150

9.54%

BDMS

4,237,300

111,142,900

9.01%

BDMS-R

1,195,700

31,387,125

2.54%

BE8

25,700

418,380

3.60%

BEAUTY

237,300

113,904

9.93%

BEC-R

17,100

65,296

2.17%

BEM

14,569,800

114,129,645

14.24%

BEM-R

22,579,800

176,466,540

22.07%

BGRIM

787,200

16,153,470

3.05%

BGRIM-R

1,412,500

29,027,070

5.47%

BH

93,500

22,101,200

5.65%

BH-R

101,200

23,841,700

6.12%

BJC

416,000

8,616,950

13.81%

BJC-R

367,900

7,595,290

12.21%

BLA

37,200

683,460

2.85%

BLA-R

282,500

5,215,140

21.64%

BLAND-R

3,300

1,782

0.04%

BPP

4,400

54,120

2.46%

BPP-R

6,600

81,180

3.68%

BRI

6,000

26,640

0.75%

BSRC

68,700

638,950

1.54%

BSRC-R

112,400

1,049,030

2.51%

BTG

64,600

1,361,150

10.28%

BTG-R

53,100

1,120,380

8.45%

BTS

3,327,700

14,993,464

5.21%

BTS-R

1,474,000

6,657,892

2.31%

BYD

888,100

1,319,704

1.46%

BYD-R

6,677,000

10,037,126

10.97%

CBG

56,900

3,719,175

3.74%

CBG-R

368,400

24,073,125

24.23%

CCET

25,100

98,894

0.07%

CCET-R

270,800

1,070,420

0.73%

CENTEL

238,400

9,377,850

4.31%

CENTEL-R

673,200

26,530,375

12.18%

CHAYO

137,500

455,492

7.02%

CHG

2,640,900

7,175,266

7.38%

CHG-R

2,109,500

5,702,704

5.90%

CK

173,700

3,627,080

5.24%

CK-R

213,000

4,456,860

6.42%

CKP

199,500

743,184

8.25%

CKP-R

368,100

1,366,508

15.22%

COCOCO

46,900

590,940

0.94%

COM7

2,701,600

45,023,210

28.02%

COM7-R

1,291,000

21,527,770

13.39%

CPALL

2,612,000

142,739,750

6.79%

CPALL-R

9,013,100

490,877,450

23.42%

CPAXT

160,200

4,290,525

3.69%

CPAXT-R

362,800

9,780,625

8.35%

CPF

797,400

17,714,530

6.11%

CPF-R

402,800

8,949,430

3.09%

CPN

697,600

38,472,475

6.38%

CPN-R

2,645,000

145,488,475

24.19%

CRC

2,795,400

83,113,675

10.75%

CRC-R

9,372,200

272,300,300

36.03%

DCC

309,200

575,247

5.62%

DCC-R

128,100

241,372

2.33%

DELTA

341,800

29,453,850

1.40%

DELTA-R

3,400,700

293,790,450

13.88%

DITTO

8,200

120,590

0.71%

DITTO-R

200

2,960

0.02%

DMT

89,000

1,032,400

22.19%

DOHOME

556,900

5,458,565

9.42%

DOHOME-R

419,300

4,093,655

7.09%

DUSIT

7,800

83,040

2.37%

EA

3,600,800

62,639,890

7.35%

EA-R

945,500

16,584,970

1.93%

EASTW

30,900

80,958

3.40%

EGCO

182,000

17,975,175

14.96%

EGCO-R

124,400

12,278,375

10.22%

EKH

10,800

73,440

1.85%

EPG

73,200

406,765

3.19%

EPG-R

19,600

109,470

0.85%

ERW

807,800

3,642,748

6.25%

ERW-R

644,200

2,898,958

4.98%

FORTH-R

7,200

96,390

1.04%

FSMART

7,000

36,250

1.25%

FSMART-R

90,500

470,550

16.14%

GFPT

80,800

985,070

11.24%

GFPT-R

28,400

341,960

3.95%

GLOBAL

797,600

12,031,770

13.31%

GLOBAL-R

821,500

12,417,370

13.71%

GPSC

592,800

23,637,775

5.24%

GPSC-R

128,600

5,131,025

1.14%

GREEN

10,200

10,744

2.18%

GULF

657,600

25,535,975

6.29%

GULF-R

557,600

21,610,800

5.34%

GUNKUL

1,458,300

3,647,774

13.53%

GUNKUL-R

2,865,300

7,161,098

26.59%

HANA

290,200

13,966,500

2.58%

HANA-R

743,300

35,803,825

6.60%

HMPRO

2,039,500

18,183,235

5.53%

HMPRO-R

6,861,700

60,534,435

18.60%

HTC

9,300

147,560

2.14%

HTC-R

4,700

74,900

1.08%

HUMAN

40,300

438,370

15.06%

ICHI

171,200

2,932,080

2.09%

ICHI-R

467,300

8,024,710

5.70%

III

179,600

1,158,740

2.02%

ILM

3,000

56,400

4.20%

ILM-R

4,700

87,890

6.58%

INTUCH

242,800

17,405,450

8.77%

INTUCH-R

396,900

28,565,325

14.34%

IRPC

3,162,100

5,157,694

7.43%

IRPC-R

4,657,000

7,592,733

10.95%

ITC

265,200

6,178,410

3.70%

ITC-R

501,800

11,675,330

6.99%

ITD-R

1,200

756

0.04%

IVL

1,012,100

19,802,980

6.12%

IVL-R

1,894,200

37,009,930

11.45%

JAS

695,200

2,083,068

2.13%

JAS-R

953,200

2,859,196

2.92%

JMART

273,000

3,534,500

2.53%

JMART-R

365,500

4,691,840

3.39%

JMT

685,500

9,726,330

4.02%

JMT-R

1,790,000

25,478,020

10.51%

JTS

16,200

882,000

1.75%

JTS-R

100,900

5,553,300

10.89%

KAMART

90,400

1,220,990

2.69%

KBANK

815,300

101,200,650

8.12%

KBANK-R

865,500

107,547,750

8.62%

KCE

597,200

25,857,125

12.69%

KCE-R

344,800

14,918,300

7.33%

KCG

39,600

372,945

1.74%

KGI

14,900

62,282

1.97%

KKP

54,400

2,574,750

6.24%

KKP-R

252,000

11,954,075

28.89%

KLINIQ

2,100

86,625

0.30%

KSL

41,800

75,752

1.64%

KSL-R

89,900

162,505

3.53%

KTB

2,821,200

47,681,630

9.54%

KTB-R

1,908,600

32,226,680

6.45%

KTC

339,100

14,524,175

5.74%

KTC-R

610,800

26,201,625

10.33%

LANNA

11,700

167,310

1.20%

LH

4,967,300

29,552,135

8.50%

LH-R

60,700

361,165

0.10%

LPN

11,700

37,440

3.98%

M

51,300

1,588,275

3.93%

M-R

33,000

1,018,675

2.53%

MAJOR

162,300

1,972,200

5.66%

MAJOR-R

154,700

1,885,080

5.40%

MASTER

20,300

1,200,625

1.50%

MASTER-R

15,100

893,700

1.11%

MBK

81,300

1,302,350

16.29%

MBK-R

44,700

714,270

8.95%

MC

67,100

726,860

4.61%

MEB

16,100

475,825

4.93%

MEGA

137,400

5,023,975

7.89%

MEGA-R

171,300

6,280,425

9.84%

MINT

2,903,400

86,927,700

14.56%

MINT-R

1,731,000

51,703,275

8.68%

MTC

1,072,500

46,609,775

11.33%

MTC-R

1,176,200

51,162,125

12.42%

NER

228,200

1,222,310

7.38%

NER-R

239,300

1,280,255

7.74%

NEX

120,000

199,025

0.04%

NEX-R

79,400

129,574

0.03%

NOBLE

18,500

61,050

2.01%

NSL

900

28,400

0.08%

NSL-R

5,800

184,150

0.52%

NUSA

222,100

88,840

1.84%

NYT

21,800

77,608

1.39%

ONEE

129,100

415,342

5.74%

ONEE-R

500

1,610

0.02%

OR

950,200

15,206,750

7.02%

OR-R

237,900

3,818,470

1.76%

ORI

29,200

139,438

1.12%

ORI-R

692,200

3,307,018

26.63%

OSP

953,900

21,369,640

7.65%

OSP-R

2,450,800

54,917,930

19.65%

PLANB

567,500

4,410,395

6.82%

PLANB-R

639,700

4,989,140

7.69%

PM

15,000

113,250

6.90%

PR9

91,600

1,569,310

5.64%

PRM

345,600

2,868,480

5.21%

PRM-R

247,400

2,041,890

3.73%

PSH

19,900

180,095

5.09%

PSH-R

75,400

683,935

19.27%

PSL

245,400

2,455,470

1.89%

PSL-R

192,200

1,912,605

1.48%

PTG

177,800

1,448,325

5.15%

PTG-R

845,700

6,889,870

24.48%

PTL

24,100

282,790

2.42%

PTT

3,199,000

103,167,500

13.23%

PTT-R

1,897,300

61,285,100

7.85%

PTTEP

323,800

48,626,200

8.38%

PTTEP-R

217,600

32,705,300

5.63%

PTTGC

1,009,600

29,708,900

5.40%

PTTGC-R

311,700

9,164,175

1.67%

QH

1,214,600

2,270,903

15.08%

QH-R

1,779,300

3,327,080

22.10%

RAM-R

200

5,950

6.67%

RATCH

125,600

3,244,800

2.90%

RATCH-R

618,600

15,927,175

14.26%

RBF

333,900

2,967,655

4.23%

RBF-R

269,900

2,383,420

3.42%

RCL

440,900

12,735,950

6.79%

RCL-R

394,300

11,444,825

6.08%

ROJNA

32,200

191,170

1.63%

ROJNA-R

5,400

31,750

0.27%

RS

82,500

984,590

4.11%

RS-R

71,000

843,590

3.53%

S

100,100

76,773

13.51%

S-R

5,400

4,104

0.73%

SABINA

67,800

1,565,780

26.04%

SABINA-R

7,100

163,390

2.73%

SABUY

1,000

716

-

SABUY-R

9,400

5,358

-

SAFE

1,800

30,920

0.23%

SAK

54,900

277,920

9.68%

SAMART

36,500

216,160

7.59%

SAPPE-R

54,400

5,324,950

7.07%

SAT

105,100

1,384,900

6.09%

SAT-R

20,800

275,010

1.21%

SAV

26,500

556,500

1.27%

SAWAD

422,700

14,736,775

4.16%

SAWAD-R

270,100

9,456,625

2.66%

SC

233,000

646,906

8.11%

SC-R

122,000

338,268

4.25%

SCB

88,100

9,264,400

1.95%

SCB-R

496,400

52,131,600

11.01%

SCC

191,500

42,058,600

7.09%

SCC-R

98,800

21,797,000

3.66%

SCCC

1,300

166,400

2.48%

SCCC-R

1,100

140,800

2.10%

SCGP

299,300

10,073,950

8.93%

SCGP-R

583,500

19,679,675

17.41%

SGC

149,400

261,211

0.40%

SGC-R

10,100

17,675

0.03%

SGP

4,400

30,995

3.18%

SHR

75,700

155,006

5.26%

SINGER

25,700

227,445

0.39%

SINGER-R

47,300

418,935

0.72%

SIRI

8,989,300

14,330,504

16.91%

SIRI-R

4,435,000

7,063,567

8.34%

SIS

26,300

705,475

3.39%

SISB

16,600

612,475

1.87%

SISB-R

164,800

6,054,375

18.54%

SJWD

122,100

1,592,140

3.33%

SJWD-R

26,000

340,660

0.71%

SKY

112,500

2,783,990

19.36%

SKY-R

21,700

535,910

3.73%

SNNP

661,800

8,714,680

26.98%

SNNP-R

95,000

1,249,150

3.87%

SPA

104,300

696,050

8.04%

SPALI

305,800

5,550,930

15.90%

SPALI-R

144,600

2,628,280

7.52%

SPCG

29,200

238,925

3.46%

SPRC

536,300

4,290,400

6.61%

SPRC-R

695,600

5,563,670

8.58%

SSP

129,600

833,230

10.12%

STA

648,200

14,475,000

5.04%

STA-R

1,490,800

33,361,360

11.59%

STANLY

6,100

1,332,600

9.36%

STANLY-R

2,100

459,900

3.22%

STEC

180,300

1,583,885

5.78%

STEC-R

190,200

1,671,950

6.09%

STGT

608,800

6,662,720

13.18%

STGT-R

349,800

3,825,850

7.58%

STPI

2,800

8,710

0.96%

SUSCO

75,200

269,288

4.86%

SYNEX

72,100

816,000

6.52%

TASCO

121,400

1,935,730

9.12%

TASCO-R

99,900

1,590,510

7.50%

TCAP

122,000

5,560,350

8.99%

TCAP-R

151,000

6,881,475

11.13%

TFG

68,400

284,484

1.31%

TFG-R

52,400

216,642

1.00%

THANI

129,400

273,944

2.34%

THANI-R

424,900

897,802

7.69%

THCOM

47,000

514,470

0.99%

THCOM-R

6,600

72,450

0.14%

THG

78,000

2,796,075

10.37%

THG-R

177,300

6,312,875

23.56%

TIDLOR

398,900

7,373,400

4.51%

TIDLOR-R

1,740,100

32,168,900

19.69%

TIPH

19,900

509,350

5.50%

TIPH-R

12,500

319,000

3.45%

TISCO

259,600

24,891,125

20.94%

TISCO-R

122,200

11,725,650

9.86%

TKC

24,800

293,530

2.54%

TKN

338,600

3,301,820

3.34%

TLI

687,500

5,144,870

8.37%

TLI-R

188,000

1,409,150

2.29%

TOA-R

172,000

3,441,870

16.09%

TOP

605,700

31,628,800

7.66%

TOP-R

1,263,600

66,143,075

15.97%

TPIPL

2,020,200

2,623,960

20.96%

TPIPL-R

4,363,800

5,667,071

45.28%

TPIPP-R

33,200

108,232

5.57%

TQM

11,800

298,600

4.98%

TQM-R

3,600

91,000

1.52%

TRP

4,000

43,740

1.34%

TRUE

6,764,000

58,262,485

10.27%

TRUE-R

2,910,000

25,066,945

4.42%

TTA

68,600

511,820

1.49%

TTB

30,651,300

49,614,135

11.60%

TTB-R

13,638,500

22,113,008

5.16%

TTW

48,100

425,685

4.61%

TTW-R

116,000

1,026,600

11.11%

TU

2,455,300

37,299,150

4.35%

TU-R

1,850,700

27,891,770

3.28%

TVO

19,500

425,100

6.80%

TVO-R

4,800

104,640

1.67%

UBE

16,900

13,182

0.79%

UVAN

2,000

16,400

1.92%

VGI

1,577,000

1,988,673

2.76%

VGI-R

5,020,700

6,330,263

8.80%

VIBHA

39,600

81,956

3.69%

VIBHA-R

4,600

9,502

0.43%

WARRIX

18,300

91,510

2.94%

WHA

13,235,300

68,552,750

9.19%

WHA-R

4,849,700

24,985,565

3.37%

WHAUP

159,500

653,746

4.82%

WORK

900

8,370

0.23%

XO

31,400

926,300

2.87%

XO-R

41,600

1,224,200

3.80%

XPG

1,172,800

1,156,321

3.51%

XPG-R

229,700

229,457

0.69%

 

หมายเหตุ

● ไม่รวมรายการขายชอร์ตของสมาชิกที่เป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนหรือผู้ดูแลสภาพคล่องของหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอีทีเอฟเพื่อบัญชีบริษัทประเภทเพื่อทำกำไรจากส่วนต่างของราคาหรือเพื่อดูแลสภาพคล่อง แล้วแต่กรณี

● รายการที่ชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อด้วย “-R” หมายถึงข้อมูลธุรกรรมขายชอร์ตในเอ็นวีดีอาร์

 

More Articles

www.set.or.th/th/market/statistics/short-sell

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!